Stanisław August Poniatowski. Talar Targowicki 1793

Aukcja 2 ( 15 Maja 2011 )

Cena wywoławcza:
8 000 PLN
Cena sprzedaży:
9 600 PLN
Przebicie:
+ 20 %
Aukcja zakończona

Aw.: W wieńcu dębowym napis: CIVIBUS /QUORUM PIETAS /CONIURATIONE DIE III. /MAI. MDCCXCI OBRUTAM /ET DELETAM LIBERTA /TE POLONA TUERI /CONABATUR RESPU /BLICA RESUR/ GENS.
W otoku: GRATITUDO CONCIVIBUS EXEMPLUM POSTERITATI
Rw.: Napis w sześciu wierszach: DECRETO / REIPUBLICÆ NEXU /CONFEDERATIONIS IUNCTÆ /DIE V. XBRIS MDCCXCII /STANISLAO AUGUSTO /REGNANTE. W otoku: 10 7/16 EX MARCA PURA COLONIENSI. 1793., na obrzeżu napis: FIDEI REIPUBLICAE PIGNUS

Po ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja zawiązała się pod naciskiem Rosji Konfederacja Targowicka, która stawiała sobie za cel obalenie skutków przyjęcia ustawy zasadniczej. W celach propagandowych postanowiono wyemitować w 1793 roku talary bez portretu królewskiego. Jednak do faktycznej emisji wtedy nie doszło. Monety zostały wybite później oryginalnymi stemplami, jako pamiątka historyczna w celach prestiżowych i kolekcjonerskich. Należą one do talarów rzadkich; znajdują się w dużych zbiorach, ale stosunkowo regularnie pojawiają się na aukcjach.

Patyna. Justunek.

Kopicki.2484; Davenport.1622; Plage.410; H-Cz.3353; Berezowski.30; Tyszkiewicz.4; Parchimowicz.1232


Stan zachowania: 2 (EF)
Waga: 27,414 g A
Średnica: 41,5 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !