Jan III Sobieski. Dwudukat koronny bez daty, Bydgoszcz

Aukcja 2 ( 15 Maja 2011 )

Cena wywoławcza:
150 000 PLN
Cena sprzedaży:
400 000 PLN
Przebicie:
+ 167 %
Aukcja zakończona

Aw.: Popiersie w wieńcu i w zbroi okrytej płaszczem rzymskim.
W otoku: IOAN:III D:G: REX POLpM:D:LIT pR:PR
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z Orłem Polskim i Pogonią, w środku mała tarcza z herbem Janina – Sobieskich.
W otoku: SOLI DEO LAUS HONOR & GLORIA

Wyjątkowej rzadkości dwudukat koronny. Wiemy, że znajduje się w czterech kolekcjach publicznych: Czapskich, MNW, Wiedniu i w Ermitażu. M. Gumowski znał egzemplarze znajdujące się w prywatnych kolekcjach: Potockich, Sobańskiego, Mańkowskiego i Czerwińskiego. Przed wojną dwudukat był notowany tylko w jednej z wielkich kolekcji – u Chełmińskiego (pozycja 1007), a na powojennym rynku numizmatycznym sprzedany został na licytacji zbioru Adama Styki (egzemplarz zakupiony u Chełmińskiego). Dwudukat bez daty po raz pierwszy pojawił się w handlu w 1867 roku, podczas licytacji kolekcji Zelta na aukcji w Warszawie. Jest wielce prawdopodobne, że egzemplarz Chełmińskiego mógł pochodzić z kolekcji Zelta.

Rozwarstwienie blachy na awersie i rewersie.

Kopicki.2007; Friedberg.96; H-Cz.2532; Chełmiński.1007; Styka.385; Kaleniecki s. 465; Tyszkiewicz.200; Parchimowicz.1518


Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 6,804 g Au
Średnica: 30,5 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !