44
UNIKAT na rynku

Zygmunt l Stary. Dukat 1531, Kraków ex. Potocki collection, UNIKAT

Cena wywoławcza::
250 000 pln
Cena końcowa:
390 000 pln
Przebicie:
56 %

Opis przedmiotu

Aw.: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi. W odcięciu wśród renesansowych smoków data 1531. W otoku: SIGIS I − REX POL (jako interpunkcja małe kółeczka)
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z małym herbem Habsburgów w środku. Po bokach inicjały C-N (Cracovia-Nicolaus, Mikołaj Szydłowiecki, podskarbi wielki koronny). W otoku dewiza: IVSTVS VT PALMA FLOREBIT (sprawiedliwy, jak palma zakwitnie).

Dukaty rozpoczęto wybijać w Krakowie w 1528 roku. Stanowiły ukoronowanie reformy monetarnej z lat 1526-1528. Wprowadzała ona w Królestwie Polskim nowoczesny, wielonominałowy system monetarny. Dukaty wybijano według parametrów dukata węgierskiego. Miały próbę 23,5 karata i ważyły 3,56 grama.Pierwsza emisja dukatów miała miejsce w roku 1528, a bito je do 1535 roku. Na pierwszych dukatach z lat 1528- 1531, widniał umieszczony na linii portret króla z profilu. U dołu pomiędzy ozdobami umieszczano datę. W 1532 roku zmieniono ikonografię monet, odtąd, całe pole monety wypełniał królewski portret otoczony legendą. Na rewersie znalazła się czteropolowa tarcza herbowa: kolejno z herbami: Królestwa Polskiego (Orzeł w koronie), Wielkiego Księstwa Litewskiego (Pogoń), Rusi (Lew w lewo), Prus Królewskich (Orzeł z mieczem nad głową). W środku, w tzw. „polu sercowym” znalazła się mała tarcza z herbem Habsburgów, należącym do Elżbiety Rakuszanki, matki króla Zygmunta Starego. Na rewersie zamiast tradycyjnie stosowanego na monetach złotych napisu, znalazł się cytat z Księgi Psalmów: IVSTVS VT PALMA FLOREBIT (PS.91.13). Taki sam napis znajduje się także na ceremonialnym mieczu króla Zygmunta, gdzie na głowni miecza widnieje napis: Sigismundus Rex Justus (Zygmunt Król Sprawiedliwy). Bardzo ciekawa jest tarcza herbowa na rewersie monety. Za panowania Jagiellonów, Królestwo Polskie było unią personalną, gdzie osoba króla jednoczyła ziemie wchodzące w skład państwa. W tym wypadku Orzeł był godłem nie tylko polskim ale całego Królestwa, Pogoń była jednocześnie herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i herbem rodowym Jagiellonów. Natomiast pozostałe herby to ziemie które oddały się pod opiekę króla z rodu Jagiellonów. Dopiero po Unii zawartej w Lublinie 1569 roku, tworzącej jednolite prawnie królestwo, tzw. Królestwo Obojga Narodów, na tarczy herbowej pozostają już tylko herby Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, oraz herb rodowy króla.

Umieszczenie w polu środkowym herbu rodowego Habsburgów, było z jednej strony gestem wobec matki króla, Elżbiety z rodu Habsburgów, a z drugiej stanowiło podkreślenie ważności układów politycznych zawartych między Jagiellonami a Habsburgami. Układ heraldyczny został szczegółowo opisany w ordynacji menniczej z 16 lutego 1528 roku, gdzie czytamy, że na monecie winny znaleźć herby: /…/ Aquilla, regni nostri (Orzeł królestwa) /…/ in secunda: Insigne Magni Ducatus Lithuanie, in prima/…/ Leonem, insignie terrarum Russie / …/Aquillam cum gladio, insigne terrarum Prussie/…/ insignie panatur domus Austrie/.../ Ordynacja nakazywała też umieszczenie cytatu z Psalmu/…/ tekstus vero in circuitu: Justus ut palma florebit. Ponadto w ordynacji napisano, że na dukacie znajdą się inicjały C i N. Czyli pierwsza litera nazwy miasta Krakowa, gdzie była zlokalizowana mennica, oraz inicjał imienia podskarbiego. Znane są tylko dwa egzemplarze dukata z 1531 roku. Jeden znajdował się w zaginionej kolekcji nieświeskich Radziwiłłów, drugi był w posiadaniu Franciszka Potockiego i wraz jego zbiorem trafił potem do rąk Andrzeja Potockiego. Egzemplarz z kolekcji Potockiego był sygnowany puncą z herbem Pilawa – oferowany egzemplarz. Kolekcja Andrzeja Potockiego, po jego śmierci w 1911 roku, była przechowywana w Krakowie w pałacu pod Baranami. W latach 1911-1939 niektóre egzemplarze wyprzedano na potrzeby utrzymania zbioru. Wszystkie monety zgromadzone w jego zbiorze były sygnowane puncą z herbem rodowym Potockich – Pilawą. Sam Andrzej Potocki, jak i spadkobiercy prowadzili aktywną wymianę kolekcjonerską. Często egzemplarze gorzej zachowane, jak też dublety były wyprzedawane lub wymieniane. Monety z puncą Pilawa można znaleźć m.in. w XIX wiecznym zbiorze w Ermitażu, w kolekcji Czapskich w Krakowie, a także w Berlinie. Były notowane na aukcjach, jeszcze za życia Andrzeja Potockiego. Na przykład na licytacji zbioru Zygmunta Chełmińskiego w 1904 roku wystawiono kilkadziesiąt monet z kolekcji Potockich (nie wszystkie z puncą Pilawa). Monety oznaczone puncą spotykamy na wielu przedwojennych aukcjach. Bardzo wiele monet oznaczonych puncą Pilawa trafiło na rynek w okresie międzywojennym. Już w tamtym okresie były przedmiotem licznych transakcji i wymian kolekcjonerskich. Duża ich ilość do dzisiaj znajduje się wśród kolekcjonerów w kraju i za granicą w bardziej i mniej znanych prywatnych zbiorach.

Do tej pory żaden egzemplarz dukata z 1531 roku nie był wcześniej ilustrowany. W pracy J. Dutkowskiego ‘’Złoto czasów dynastii Jagiellonów’, znajduje się tylko opis. Natomiast E. Kopicki ilustruje go wzorując się na awersie dukata z 1531 roku z mennicy w Toruniu, a nie w oparciu o wygląd oryginału. Unikat na rynku kolekcjonerskim. Delikatna patyna, delikatne uderzenie w polu. Moneta do najlepszych kolekcji na świecie.

Stroczyński 33; Gumowski(1914) 582a (R8); Kopicki(1995) 448 (R8); Friedberg 1; Złoto Jagiellonów 4 (R8) (brak fotografii); Tyszkiewicz 1500

Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 3,41 g Au
Średnica: 21 mm

Rekomendowane przedmioty

Zygmunt lll Waza. Trojak (3 grosze) 1600, Bydgoszcz PCGS MS62 (MAX)
Zygmunt lll Waza. Trojak (3 grosze) 1600, Bydgoszcz PCGS MS62 (MAX)
Aw.: Głowa króla w prawo w koronie, w zbroi i w krezie. W otoku: SIG III D G REX PO M D LRw.: Orzeł i Pogoń rozdzielone tarczą z herbem Snopek – Wazów. Napis w trzech wierszach: GROS ARG / TRIP REG / POLONIÆNajwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka bydgoskiego podobnego do B.00.1e (R1) tylko przy III są kropki a w napisie otokowym pomiędzy ol i L znajduje się kropka, przed GROS znajduje się dwukropek. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.Iger B.00.1e (R1) podobny
Cena wywoławcza:
1 000 pln
Zygmunt lll Waza. Grosz 1613, Kraków PCGS MS63 (MAX)
Zygmunt lll Waza. Grosz 1613, Kraków PCGS MS63 (MAX)
Aw.: Pod koroną czterowierszowy napis: SIG III D G / REX POL / M D LRw.: Orzeł Jagielloński. U dołu herb Pilawa. W otoku: GROSS REG - POLO 1 6 13Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz jaki przeszedł grading i uzyskał tak wysoką notę. Menniczy egzemplarz z delikatną patyną. Bardzo ładnie zachowane detale i połysk menniczy. Moneta o pięknej prezencji.Kopicki (nowy) 303
Cena wywoławcza:
650 pln
Zygmunt l Stary. Denar koronny bez daty S-P, z rozetką w koronie, Kraków NGC MS62 (MAX)
Zygmunt l Stary. Denar koronny bez daty S-P, z rozetką w koronie, Kraków NGC MS62 (MAX)
Aw.: Orzeł.Rw.: Korona, po bokach litery S-P. W koronie mała rozetka.Najwyższa nota gradingowa na świecie.Piękny egzemplarz, dużo połysku menniczego. Wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Rzadkość R4.Kopicki 395 (R4); Tyszkiewicz 7
Cena wywoławcza:
800 pln
Prusy Książęce. Dukat 1587, Królewiec NGC MS62 (MAX)
Prusy Książęce. Dukat 1587, Królewiec NGC MS62 (MAX)
Aw.: Postać elektora i księcia pruskiego w pełnej zbroi. W otoku napis.Rw.: Orzeł Prus Książęcych. W otoku napis zakończony znakiem menniczym – skrzyżowane hakiNajwyższa nota gradingowa na świecie. Prusy Książęce. Jerzy Fryderyk - administrator 1569-1603.Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.Friedberg 315; Neumann 54
Cena wywoławcza:
4 500 pln
Norwegia, Speciedaler 1826 M PCGS AU50 (MAX)
Norwegia, Speciedaler 1826 M PCGS AU50 (MAX)
Jedna z najrzadszych i najdroższych monet Norwegii. Ekstremalnie rzadki talar z literą M pod popiersiem króla Szwecji, Karola XIV Jana (1818-1844). Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał notę AU50 od PCGS i jedyny, który w ogóle przeszedł grading. Wystąpił zaledwie dwa razy na aukcjach.Przepięknie zachowany egzemplarz niespotykanej na rynku monety.Ahlström 5A (XR); Davenport 241
Cena wywoławcza:
15 000 pln
PRL 2.000 złotych 1981 Bolesław II Śmiały NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
PRL 2.000 złotych 1981 Bolesław II Śmiały NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.Fischer KZ 028
Cena wywoławcza:
1 500 pln
Polska 200 złotych 2000 - 1000 lat Wrocławia NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Polska 200 złotych 2000 - 1000 lat Wrocławia NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione najwyższą możliwą notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.Fischer KZ(200) 011
Cena wywoławcza:
2 500 pln
Rosja. Mikołaj I. 20 kopiejek 1826 НГ, Petersburg PCGS MS63 (MAX)
Rosja. Mikołaj I. 20 kopiejek 1826 НГ, Petersburg PCGS MS63 (MAX)
Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski i data 1826. U dołu inicjały Н-ГRw.: W wieńcu laurowo-dębowym nominałNajwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko dwa egzemplarze otrzymały notę MS63 od PCGS.Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.Bitkin 132
Cena wywoławcza:
2 000 pln
Follow Us
Facebook Instagram YouTube Issuu
Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk od 1989 roku na rynku numizmatycznym
Organizujemy profesjonalne aukcje stacjonarne i internetowe. Posiadamy duże doświadczenie i renomę na rynku kolekcjonerskim i aukcyjnym na świecie. Oferujemy bezpłatną wycenę, skup gotówkowy i sprzedażą komisową, monet i medali z całego świata. W naszej ofercie znajdują się monety złote i srebrne (także monety inwestycyjne), złote sztabki, medale, odznaczenia, banknoty, monety współczesne, antyczne i średniowieczne. Wyceniamy pojedyncze przedmioty i całe kolekcje, pośredniczymy w gradingu amerykańskim monet i medali (NGC i PCGS). Gwarantujemy oryginalność, zapewniamy bezpieczeństwo, dyskrecję i kompleksową obsługę prawną transakcji. Zapraszamy do siedziby naszej Firmy, gdzie przyjmujemy numizmaty na nasze aukcje, bezpłatnie wyceniamy i prowadzimy skup za gotówkę.

Ustawienia prywatnosci

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, a także w celach analitycznych i marketingowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk Możesz przejrzeć dostępne możliwości i samodzielnie określić swoje preferencje, w tym opcję rezygnacji z plików cookies klikając w przycisk “zmień ustawienia”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies skorzystaj z przycisku “więcej informacji”.