Kazimierz III Wielki (1333-1370) grosz szeroki bez daty, Kraków

Aukcja 2 ( 15 Maja 2011 )

Cena wywoławcza:
50 000 PLN
Cena sprzedaży:
115 000 PLN
Przebicie:
+ 130 %
Aukcja zakończona

Aw.: Trójlistna gotycka korona z krzyżykami w polach, dookoła legenda w podwójnym otoku (pisana od wewnątrz): +KΛZIMRVS↓PRIMVS / +DEI↓GRACIΛ↓REX↓POLONIE
Rw.: Ukoronowany orzeł zwrócony w prawo, dookoła otok z legendą: +GROSSI↑CRΛCOVIENSSES

Moneta wyjątkowej urody – największa i najbardziej okazała polska srebrna jednostka monetarna doby średniowiecza. Doniosły ślad działalności politycznej i gospodarczej króla Kazimierza. Zaadaptowany do warunków polskich wzór grosza praskiego ze wspaniałym orłem z pieczęci majestatycznej. Bity według stopy menniczej 60 groszy z grzywny krakowskiej w latach 1367-1370 w ramach reformy monetarnej po okresie rozbicia dzielnicowego, zgodnie z postulatem statutu: ”jeden władca, jedno prawo i jednakowa w całym królestwie moneta, wieczna i dobra w swojej wartości, aby tym bardziej była pożądana”. Dzisiaj jest jedną z najbardziej poszukiwanych i pożądanych monet polskiej numizmatyki, niezwykle rzadko pojawia się na aukcjach, zwłaszcza w tak pięknym stanie zachowania. Obecnie grosze Kazimierza Wielkiego datowane są przez B. Paszkiewicza na lata ok. 1360-1365. Jest to jedyny znany egzemplarz z takim połączeniem awersu i rewersu.

Kopicki.344; R. Kiersnowski, Grosze Kazimierza Wielkiego, WN 1973: odm. 2D (nie zna takiego zestawienia Aw. i Rw.)


Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 3,124 g Ag
Średnica: 28 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !