RZADKOŚĆ

Republika Rzymska, Denar, Marcus Junius Brutus (Q. Servilius Caepio) 54 r. p. n. e., Rzym - RZADKOŚĆ

Cena wywoławcza::
1 500 pln
Cena końcowa:
1 850 pln
Przebicie:
23 %

Opis przedmiotu

Aw.: Głowa Lucjusza Juniusza Brutusa w prawo, BRVTVS

Rw.: Głowa Gajusza Serwiliusza Ahali w prawo, AHALA

Moneta wybita za czasów kiedy Brutus był oddanym przyjacielem cezara. Motyw przedstawiony na monecie nawiązuje do spisku który doprowadził do wygnania z Rzymu ostatniego króla – Tarkwiniusza Pysznego w roku 509 p. n .e. Co ciekawe w tamtym czasie motyw nawiązywał propagandowo do wojny Cezara z Pompejuszem, miało to na celu osłabienie poparcia dla Pompejusza wśród ludu rzymskiego. Ironia losu pokazała jednak że w roku 44 p. n. e. Brutus był tym człowiekiem który zadał ostatni cios dla Juliusza Cezara.

Ciekawa i bardzo poszukiwana moneta słynnego zabójcy Cezara.

Crawford 433/2; Sydenham 907

Stan zachowania: 2-/3+ (EF-/VF+)
Waga: 3,99 g Ag
Średnica: 21
Opłata aukcyjna 20.00 %
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów <br> telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia
Cena Przebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Rekomendowane przedmioty

Śląsk, Wrocław - Diecezja. Karol Ferdynand Waza (1625-1655). Klipa dwutalara (Doppeltaler-Klippe) 1632, Nysa NGC AU55
Śląsk, Wrocław - Diecezja. Karol Ferdynand Waza (1625-1655). Klipa dwutalara (Doppeltaler-Klippe) 1632, Nysa NGC AU55
Aw.: Popiersie w regaliach kościelnych, zwrócone w prawo. Na ramieniu sygnatura CVB, pod popiersiem data 1632. W otoku CAR FERD D G P P ET S EPS WRATRw.: Czteropolowy herb Polski zdobiony mitrą i pastorałem, pośrodku mała tarcza z herbem Snop - Wazów. U dołu w ligaturze inicjały HIH (Johann Jakob Huser). W otoku: A IOVA PRINCIPIVMKarol Ferdynand królewicz Polski, biskup wrocławski, płocki, książę nyski i opolsko raciborski, syn polskiego króla Zygmunta III Wazy. Po śmierci Władysława IV w związku z nieobecnością brata Jana Kazimierza zgłosił swoją kandydaturę do tronu polskiego. Kandydatura ta została jednak odrzucona przez szlachtę Wielkiego Księstwa Litewskiego wyznania ewangelickiego pod groźbą zerwania Unii polsko-litewskiej. W rezultacie Karol Ferdynand ustąpił miejsce na rzecz brata Jana Kazimierza, który powrócił do polski. Jako zadośćuczynienie otrzymał Księstwo Opolsko-Raciorskie.Niezwykle efektowna pozycja, rzadko spotykana na polskim rynku aukcyjnym.Davenport 5111; F.u.S. 2644; Hutten-Czapski 1888
Cena wywoławcza:
35 000 pln
Władysław IV Waza dukat 1639 Gdańsk – grubsze popiersie - RZADKOŚĆ
Władysław IV Waza dukat 1639 Gdańsk – grubsze popiersie - RZADKOŚĆ
Aw.: Popiersie króla w koronie i w zbroi. Wokół szyi kołnierz ozdobiony koronkami. Na piersi Order Złotego Runa. W otoku: VLAD: IIII D:G: REXPOL: M: D: L: RVS: PRRw.: Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę, wspartą na ozdobnej konsoli, pod nogami lwów G-R. Ogony lwów podwójnie zaplecione. Nad tarczą poziomo położone liście palmowe z trójlistną gałązką z kwiatem. W otoku: MON:AUREA CIVITATIS GEDANEN:1639W dukatach z datą 1639 wyróżniamy kilka odmian stempla oraz popiersiem króla. Odmiany tego typu różnią się kształtem konsoli oraz różnie ułożonymi liśćmi palmy i gałązką nad tarczą. Kołnierz obszyty rozetowymi koronkami, konsola dekorowana po bokach maszkaronami z ludzką twarzą. Nasza moneta znalazła się w skarbie z Koszyc (Budaj, 1602), była również w zaginionych zbiorach z Malborka. Dukat taki znajduje się tylko w muzeum w Berlinie. Oferowany wariant wystąpił tylko raz na aukcji – duża rzadkość.Pięknie zachowana moneta z naturalnym połyskiem menniczym i delikatną patyną.Kopicki.7585; Friedberg.15; CNG nie notuje; Tyszkiewicz.20; Parchimowicz.1854 ; Złoto Wazów (Tom 1) 206 (R5)
Cena wywoławcza:
35 000 pln
Jan Kazimierz. Ort (18 groszy) 1659, Poznań - RZADKOŚĆ R8
Jan Kazimierz. Ort (18 groszy) 1659, Poznań - RZADKOŚĆ R8
Aw.: Popiersie króla w koronie i w zbroi okrytej płaszczem z Orderem Złotego Runa na piersi. W otoku: IOAN CASIMI D G:REX POL &amp; SVEC M D L R PRw.: Pod koroną owalna czteropolowa tarcza herbowa z małą tarczą z herbem Snop Wazów w środku, po bokach nominał 1-8 i inicjały A-T (Andrzej Tymf). Herb Ślepowronpod tarczą herbową. W otoku: MONETA NOVA RE - GNI POL POLON 1659Wariant z herbem ŚLEPOWRON (Jan Kazimierz Krasiński) na rewersie, pod tarczą herbową.Brak notowań u Kurpiewskiego, brak wyceny przez Tyszkiewicza, Rzadkość oszacowana na R8 przez Kopickiego.Wielkiej rzadkości moneta bita w ostatnich miesiącach 1659 roku, kiedy to nowym podskarbim mennicy poznańskiej został Jan Kazimierz Krasiński.Pozycja godna najlepszych kolekcji.Kurpiewski (-); Tyszkiewicz (-); Kopicki 1765 (R8)
Cena wywoławcza:
7 500 pln
Jan II Kazimierz. Ort 1668 (18 groszy) TLB, Bydgoszcz NGC AU58 (MAX)
Jan II Kazimierz. Ort 1668 (18 groszy) TLB, Bydgoszcz NGC AU58 (MAX)
Aw: Popiersie król w prawo i napis: T L B/ IOAN CASIMIR DG - REX POL &amp; SVERw: Czteropolowa tarcza herbowa , nominał 1-8 i napis: MONET NOVA ARG REG POL 1668Na awersie popiersie Jana Kazimierza zwrócone w prawo, w koronie i zbroi z wykładanym kołnierzem. Zbroja z naramiennikiem folgowym osłonięta jest częściowo udrapowanym płaszczem i ozdobiona łańcuchem z orderem Złotego Runa. Poniżej litery TLB, inicjały Tytusa Liwiusza Boratiniego, dzierżawcy mennic koronnych. Pod popiersiem herb Ślepowron w tarczy podskarbiego koronnego Jana Kazimierza Krasińskiego.&nbsp; Na rewersie ukoronowana czteropolowa tarcza herbowa z Orłem i Pogonią. Pośrodku mniejsza tarcza ze Snopkiem Wazów. Po bokach tarczy labry oraz rozdzielone cyfry nominału 1-8. Legenda na awersie i rewersie zawiera małe krzyżyki jako znaki interpunkcyjne. Legendę na rewersie kończy data emisji, 1668 zakończona także krzyżykiem.Piękne zachowana moneta doceniona najwyższą notą w rankingu NGC.Kopicki 1774; Tyszkiewicz 1.50 mk
Cena wywoławcza:
800 pln
PRÓBA brąz 5 groszy 1929 - Zjazd numizmatyków i medalografów polskich
PRÓBA brąz 5 groszy 1929 - Zjazd numizmatyków i medalografów polskich
Aw.: Napis „II ZJAZD NUMIZMATYKÓW I MEDALOGRAFÓW POLSKICH W POZNANIU”, poniżej data poprzedzielana kropkami: 3 VI 1929. Rw.: Nominał „5” otoczony ornamentem z liści akantowych, poniżej stylizowany napis: GROSZY. Wybita w zaledwie 45 egzemplarzach brązowa pięciogroszówka upamiętniająca czerwcowy zjazd w Poznaniu stanowi zarówno kolekcjonerską rzadkość, jak i niecodzienny dokument historii rodzimej numizmatyki. Przeprowadzone w 1929 r. sesje wykładów połączone z otwarciem ekspozycji najrzadszych zbiorów i dyskusjami numizmatyków stanowiły zebranie słynnych międzywojennych kolekcjonerów, a przy tym najznakomitszych postaci ówczesnej nauki, kultury i polityki. „Nauka o mennictwie, numizmatyka, dążąca swoistemi metodami do osiągnięcia własnych celów, zatacza coraz większe kręgi i coraz żywsze budzi zainteresowanie. Jest przedmiotem badań dużej ilości uczonych i służy w wielkiej mierze również innym gałęziom umysłowości ludzkiej, szczególnie zaś naukom historycznym i ekonomicznym. Poza tem zyskuje licznych przyjaciół i zwolenników dzięki artystycznej stronie wyrobów menniczych, monet i medali. Rozstrzelone wysiłki jednostek, miłujących numizmatykę, skupiają się już oddawna do zbiorowych czynów. Istnieją wśród oświeconych społeczeństw towarzystwa numizmatyczne, wychodzą liczne czasopisma fachowe, odbywają się raz po raz zjazdy, bądź krajowe, bądź międzynarodowe, poświęcone li tylko sprawom numizmatyki” - fr. dotyczący rozwoju dziedziny na świecie pod red. ks. Edmunda Majkowskiego, prezesa Komitetu Organizacyjnego, „Pamiętnik Drugiego Zjazdu Numizmatyków i Medalografów Polskich w Poznaniu”, wyd. PTN-Poznań. Parchimowicz P109a
Cena wywoławcza:
5 000 pln
Stanisław August Poniatowski. Dwuzłotówka (8 groszy) 1789 EB, Warszawa - WYŚMIENITE
Stanisław August Poniatowski. Dwuzłotówka (8 groszy) 1789 EB, Warszawa - WYŚMIENITE
Aw.: Głowa króla w prawo. W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D LRw.: Pod koroną owalna czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek - Poniatowskich w środku. U dołu 8 – GR i inicjały E-B. Całość w wieńcu z liści palmowych z zawieszonym Orderem Orła Białego. W otoku: 41 3/4 EX MARCA - PURA COLON 1789Wspaniale zachowana moneta z połyskiem menniczym i szlachetną patyną dodającą uroku. Rzadka w takim stanie zachowaniaPlage 341; Kopicki 2418; Parchimowicz (SAP) 27c
Cena wywoławcza:
3 000 pln
II RP. Odznaka 12 Kresowy Pułk Artylerii Polowej, srebro – RZADKOŚĆ
II RP. Odznaka 12 Kresowy Pułk Artylerii Polowej, srebro – RZADKOŚĆ
Odznaka w kształcie Krzyża. W centralnej części medalion z napisem 12 PUŁK KRES. ART. POL. W kątach krzyża cztery flagi; dwie w barwach polskich, jedna francuskich i jedna włoskich. Odznaka w wersji oficerskiej wykonana w srebrze. Na stronie odwrotnej nabita państwowa cecha srebra oraz inicjały wytwórcy „WB” - Władysław Buszek (grawer Lwowski). Nakrętka sygnowana: W. BVSZEK / LWÓW,&nbsp; przemieszczanie po słupku prawidłowe. Odznaka w stanie dobrym, lekkie zabrudzenia, emalie ładne. Bardzo rzadka pozycja zwłaszcza w wersji srebrnej.Sawicki, Wielechowski str. 247
Cena wywoławcza:
2 000 pln
II RP. Odznaka 42 Pułk Piechoty, Białystok - RZADKA
II RP. Odznaka 42 Pułk Piechoty, Białystok - RZADKA
Odznaka w kształcie pięcioramiennego krzyża, pokrytego białą emalią. W centrum miniaturka orła chorągwi pułkowej z numerem pułku 42. Ramiona krzyża oplecione wieńcem laurowym; między nimi tarcze z emblematami i napisami. Odznaka 42 Pułk Piechoty Białystok w wersji oficerskiej, zatwierdzona w 1928 roku. Wzór I z nazwami pól bitewnych: Struga Dubienka Mława 1920, tombak srebrzony. Na stronie odwrotnej nabita sygnatura „BG” - Bronisław Grabski, nakrętka również sygnowana tym samym nazwiskiem. Rzadka pozycja, w ładnym stanie zachowania.Sawicki, Wielechowski str. 82
Cena wywoławcza:
2 500 pln
Follow Us
Facebook Instagram YouTube Issuu
Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk od 1989 roku na rynku numizmatycznym
Organizujemy profesjonalne aukcje stacjonarne i internetowe. Posiadamy duże doświadczenie i renomę na rynku kolekcjonerskim i aukcyjnym na świecie. Oferujemy bezpłatną wycenę, skup gotówkowy i sprzedażą komisową, monet i medali z całego świata. W naszej ofercie znajdują się monety złote i srebrne (także monety inwestycyjne), złote sztabki, medale, odznaczenia, banknoty, monety współczesne, antyczne i średniowieczne. Wyceniamy pojedyncze przedmioty i całe kolekcje, pośredniczymy w gradingu amerykańskim monet i medali (NGC i PCGS). Gwarantujemy oryginalność, zapewniamy bezpieczeństwo, dyskrecję i kompleksową obsługę prawną transakcji. Zapraszamy do siedziby naszej Firmy, gdzie przyjmujemy numizmaty na nasze aukcje, bezpłatnie wyceniamy i prowadzimy skup za gotówkę.

Ustawienia prywatnosci

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, a także w celach analitycznych i marketingowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk Możesz przejrzeć dostępne możliwości i samodzielnie określić swoje preferencje, w tym opcję rezygnacji z plików cookies klikając w przycisk “zmień ustawienia”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies skorzystaj z przycisku “więcej informacji”.