Bolesław II Śmiały, denar typ I, Wrocław

Aukcja 2 ( 15 Maja 2011 )

Cena wywoławcza:
8 000 PLN
Cena sprzedaży:
6 000 PLN
Przebicie:
+ -25 %
Aukcja zakończona

Aw.: W wewnętrznej obwódce liniowej przedstawiona schematycznie głowa na wprost.
W otoku: BOLEZ+LVS Obwódka zewnętrzna perełkowa.

Rw.: W wewnętrznej obwódce liniowej głowa na wprost.
W otoku: +IOANNES

Moneta przedstawiająca na awersie głowę księcia Bolesława, a na rewersie głowę św. Jana Chrzciciela, znana była już Lelewelowi i Stronczyńskiemu (1847, typ 8) i aż do lat 90. ubiegłego wieku była przypisywana Bolesławowi Chrobremu. Profesor Stanisław Suchodolski w pracy o początkach mennicy wrocławskiej przydzielił tę monetę Bolesławowi Śmiałemu. Do roku 1939 znane były jedynie trzy i jedna połówka takiej monety. Jedna znajdowała się w zbiorach Biblioteki hr. Krasińskich w Warszawie, pozostałe w dawnym Muzeum Starożytności Śląskich we Wrocławiu. Żadna z tych monet nie przetrwała II wojny światowej. Podczas badań archeologicznych w Starym Zamku pod Sobótką znaleziono w grobie bardzo skorodowany fragment takiej monety. Takiego denara nie ma w Muzeach Narodowych w Warszawie i Krakowie. Po raz pierwszy w handlu moneta pojawiła się na aukcji WCN 44 (2010) poz. 42. Ostatnio wyrażono pogląd (niepublikowany), że monetę tę należałoby przypisać panowaniu Bolesława III (Krzywoustego), który w roku 1097, jeszcze za życia ojca Władysława Hermana, otrzymał we władanie prowincję śląską.
Święty Jan Chrzciciel jest patronem katedry i biskupstwa wrocławskiego od roku 1000.

Według najnowszych badań moneta przypisywana jest Bolesławowi Krzywoustemu jako księciu śląskiemu. Atrybucję taką zaproponował Witold Nakielski (Propozycja nowej atrybucji monet śląskich z przełomu XI i XII wieku w świetle depozytu z miejscowości Kopacz, gm. Złotoryja, [w:] W. Garbaczewski, R. Macyra (red.), Pieniądz i banki na Śląski, Poznań 2012, s. 147-184) i powszechnie została ona zaakceptowana. Dziękujemy dr. Mateuszowi Boguckiemu z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN za przesłaną informację.

Friedensburg.1931 nr 3; Stronczyński.11


Stan zachowania: 2/2+ (EF/EF+)
Waga: 0,670 g Ag
Średnica: 18
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !