JEDYNY NA RYNKU

Jan II Kazimierz. Talar 1652, Poznań - EKSTREMALNIE RZADKI

Cena wywoławcza::
200 000 pln
Cena końcowa:
400 000 pln
Przebicie:
100 %

Opis przedmiotu

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi folgowej zdobionej na ramieniu głową lwa, z wyłożonym koronkowym kołnierzem. Na piersi Order Złotego Runa. W otoku: IOAN CASIMIRVS D GR EX POLO & SVEC M DL R P
Rw.: Ukoronowana dziewięciopolowa tarcza polsko-szwedzka opasana łańcuchem Orderu Złotego Runa, po bokach inicjały A-T (Andrzej Tymf, dzierżawca mennicy poznańskiej w latach 1660 - 1662). Herb Wieniawa bez tarczy pod Runem. W otoku: MONETA NOVA REG(ni) P - OLO(niae) POSNAN(ia) FAC(tum) 1652 (Moneta nowa Królestwa Polskiego, Poznań wybił)


Przygotowania do wojny z kozacczyzną, wymagały w 1649 r. wybijania na masową skalę talarów i półtalarów. Po wygranej bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku mennica w Krakowie zaniechała emisji talarów. W związku z wprowadzeniem reformy monetarnej Komisja Mennicza nakazała jak najszybciej wprowadzić do obiegu nową, także drobniejszą monetę. W tym celu Rafał Leszczyński, podskarbi wielki koronny, sprowadził z Rostoku doświadczonego przedsiębiorcę - Andrzeja Tymfa. Zawarte wcześniej kontrakty z dzierżawcami mennic w Bydgoszczy Krakowie sprawiły, że Andrzej Tymf musiał otworzyć nowe mennice. Wybrał w tym celu dwa miasta o tradycji menniczej - były to Wschowa i Poznań. Andrzej Tymf, mając wsparcie podskarbiego koronnego, wybijał nie tylko nakazane uchwałą menniczą nowe orty, ale rozszerzył ofertę mennicy o monety złote i talary. W 1652 roku mennica rozpoczęła wybijanie talarów. Andrzej Tymf traktował talary prestiżowo. Miały mu one zaskarbić poparcie króla i dworu. Popiersie królewskie wykonano niezwykle starannie. Dodatkowo portret królewski i tarczę herbową opasano łańcuchem Orderu Złotego Runa. Starannie też wykonano stronę rewersową. Umieszczono na niej dziewięciopolową tarczę z herbami Polski, Litwy i Szwecji. Intrygująca jest legenda otokowa rewersu. Zamiast jak nakazywała tradycja wymieniania tytułów królewskich, znalazło się na niej określenie dotyczące charakteru monety: Moneta Nowa Królestwa Polskiego. Takie napisy często towarzyszyły wybijanej monecie srebrnej. Jednak w tym wypadku dopełniono ją dopiskiem określającym miejsce wybicia: Posnania Factum (wybita w Poznaniu). Nie można wykluczyć, że przy biciu talarów działalność menniczą wsparło miasto. Andrzej Tymf stemplami talarów i półtalarów odbijał w mennicy w Poznaniu także wielodukaty. Podobnie stempel talara poznańskiego wykorzystano do bicia półportugałów. Zgodnie z tradycją wszelkie portugały i półportugały trafiały do króla, który jako jedyny decydował o ich przeznaczeniu. W latach następnych obie mennice obficie wybijały monetę zarówno złotą jak i srebrną.

Ekstremalnie rzadka pozycja notowana po raz pierwszy w ofercie aukcyjnej. Numizmat z najwyższej półki, zwłaszcza w tak wyszukanym stanie zachowania.

Wyjątkowa moneta, prawdziwa ozdoba Naszej 30 aukcji.

Gorąco polecamy do największych zbiorów monet Polski królewskiej.

Kurpiewski 581 (R8); Kopicki 1832 (R8) c. a.; H.-Czapski 2017 (R8); Dutkowski - Talary Jana Kazimierza 56 (R7)

Stan zachowania: 1-/2+ (UNC-/EF+)
Waga: 28,60 g Ag
Średnica: 45 mm
Opłata aukcyjna 20.00 %
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów <br> telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia
Cena Przebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Rekomendowane przedmioty

Zygmunt III Waza. Portugał koronny (10 dukatów) 1614, Bydgoszcz ex. Karolkiewicz - RZADKOŚĆ R8 - JEDYNY ZNANY!
Zygmunt III Waza. Portugał koronny (10 dukatów) 1614, Bydgoszcz ex. Karolkiewicz - RZADKOŚĆ R8 - JEDYNY ZNANY!
Aw.: Popiersie króla w prawo, z gołą głową i w paradnej zbroi. W otoku: SIGISMVN III D G POLONI ET SVECIAE REXRw.: Pod koroną czteropolowa tarcza z Orłem i Pogonią, opasana łańcuchem z zawieszonym Orderem Złotego Runa, tarcza z herbem Snop Wazów w środku. W otoku: MAG DVX L RVS PRVS MAS SAM LIVO 614Bydgoski portugał koronny z 1614 r. stanowi jedyny znany obecnie egzemplarz tej monety dostępny na rynku. W 2000 r. trafił na nowojorską aukcję jako element historycznej kolekcji Henryka Karolkiewicza. Numizmatu nie posiadał w swoim zbiorze nawet Emeryk Hutten-Czapski. Moneta z dobrze zachowanymi szczegółami, zwłaszcza po stronie rewersu, pokryta delikatną patyną. Historia  Przedstawiony na awersie monety portret władcy opisany jest łacińską legendą, którą rozwinąć należy w pierwszy człon tytulatury: Zygmunt III, z Bożej Łaski Król Polski i Szwecji. Kontynuację uzupełnia treść umieszczona w otoku rewersu - MAG DVX L RVS PRVS MAS SAM LIVO - wskazująca na Wielkiego Księcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego (łac. Samogitia) oraz Inflanckiego (łac. Livonia). W 1614 r., kiedy moneta opuszczała mennicę bydgoską, Rzeczpospolita zbliżała się zasięgiem swojego terytorium do największego obszaru w historii. Na oferowanej monecie monarcha ujęty jest w typie rex armatus - w dekoracyjnej zbroi, na którą zarzucony został spięty fibułą płaszcz. Nad obojczykiem zbroi rozpościera się okazała, usztywniona kryza. Jak wskazują źródła malarskie - m.in. portret króla ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - Zygmunt III Waza w reprezentacyjnych ujęciach mógł mieć na sobie zbroję nie tylko cyzelowaną, ale i częściowo złoconą, wysadzaną kamieniami szlachetnymi oraz polichromowaną na niebiesko, żółto i czerwono. W czasie powstania monety, ujęcie władcy w konwencji rex armatus stanowiło czytelny przekaz akcentujący potęgę w kontekście militarnym, jak i rycerską moralność.W 1614 r., kiedy portugał koronny wybity został w ponownie otwartej mennicy bydgoskiej, wojska Zygmunta III Wazy zaangażowane były w wieloletnie wyprawy na Moskwę. We wrześniu 1610 r. - pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego - do stolicy Rosji dotarły polskie chorągwie, a wzięty do niewoli car oddał hołd panującemu na Zamku Królewskim w Warszawie. Po dwóch latach polska załoga Kremla została jednak zmuszona do kapitulacji i na następne powodzenie czekano do wyprawy moskiewskiej z lat 1617-1618 r., podczas której wojskiem dowodził hetman Jan Karol Chodkiewicz. Mimo że wschodni tron nie został ostatecznie objęty, rozejm w Dywilinie powiększył terytorium Rzeczpospolitej - o księstwa smoleńskie, siewierskie oraz czernihowskie. Stemple do bicia talarów Portugały i półportugały Zygmunta III były wybijane według ordynacji Jana Firleja z 10 grudnia 1590 r. Stwierdzała ona, że należy je wybijać bez podatku na rzecz skarbu, tylko po kosztach produkcji, co potwierdzał dokument: „(…) Lecz od ciężaru tego wyjęte i wolne będą, według zwyczaju przyjętego we wszystkich mennicach, sztuki złote wagi 5 i 10 dukatów, które ku czci J. Król Mości i z jego popiersiem, celem rozdania w podarunku są bite (…)”. Używanie do wybijania portugałów stempli talarów obniżało koszty mennicy i - jak się można domyślać - zapewniało dodatkowy zysk dzierżawcy. W czasie panowania Zygmunta III Wazy wiele portugałów i półportugałów odbito używając więc stempli do bicia talarów.Ogółem w zbiorach i na rynku numizmatycznym odnotowano siedem egzemplarzy - jeden o masie 20 dukatów oraz po trzy o masie 5 i 10 dukatów.Proweniencja: ex-Karolkiewicz Oferowany egzemplarz pochodzi z legendarnej kolekcji H. Karolkiewicza wylicytowanej w 2000 r. podczas nowojorskiej aukcji, której katalog do dziś pozostaje dla numizmatyków wyznacznikiem najwyższej klasy monet. Henryk Karolkiewicz (1923-2009), jako spełniony przedsiębiorca i były żołnierz polskiego pochodzenia, przez ponad cztery dekady budował w Stanach Zjednoczonych najznakomitszą współczesną kolekcję obejmującą tysiąc lat numizmatyki polskiej. W zbiorze znalazły się najcenniejsze i najrzadsze egzemplarze z różnych historycznych rozdziałów państwa uznawane obecnie za obiekty muzealnej rangi. Wśród nich wymienia się m.in. złotą 50-dukatową monetę Zygmunta III Wazy czy dwutalarową monetę tego władcy z 1617 r., które notowane były również w naszym Antykwariacie. Przynależność do zbioru Henryka Karolkiewicza uznawana jest za czynnik podnoszący kolekcjonerską i rynkową wartość wśród kolekcjonerów z całego świata. Rzadkość Oprócz opisanej proweniencji, o rzadkości portugała koronnego świadczy również fakt, że zabrakło go w największej kolekcji polskich monet Emeryka Hutten-Czapskiego, która znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ten sam egzemplarz został zilustrowany w książce J. Dutkowskiego „Złoto Wazów” tom I, str. 99, oraz w książce Marka Kalenieckiego „Złote monety Polskie na aukcjach Światowych 1945-2002”.- Ekstremalnie rzadka pozycja do zaawansowanych kolekcji złota Polski królewskiej. To jedyna szansa zakupu tego portugała, bo mowa o jedynym znanym egzemplarzu na rynku - Michał Niemczyk. H. Czapski (-); Kopicki 1327 (jako UNIKAT - R*); Kaleniecki s. 97; Friedberg 77; Kurpiewski (-); Dutkowski „Złoto Wazów” tom I 70. (R8)
Cena wywoławcza:
400 000 pln
Mieszko Bolesławic (później Mieszko II). Denar, typ - z pałąkami - ok. 1015-1020 - BARDZO RZADKI
Mieszko Bolesławic (później Mieszko II). Denar, typ - z pałąkami - ok. 1015-1020 - BARDZO RZADKI
Aw.: M [I S I C] O, korona zamknięta łukiem, z dwoma pochyłymi pałąkami z boków.Rw.: W otoku widoczna jedna swastyka z czterech; krzyż z poprzeczkami na końcach, w kątach kulki, przy jednej dodatkowa mniejsza kulka.Ponieważ najwcześniejsze skarby zawierające te monety ukryto dopiero po 1017 roku, znacznie później niż najstarsze monety Bolesława Chrobrego, uczeni długo zastanawiali się nad tym, co spowodowało to co najmniej ćwierćwiekowe opóźnienie. Rozwiązanie okazało się proste, ale nieoczekiwane: rzekome monety Mieszka I zostały wybite przez jego wnuka, również Mieszka, syna Bolesława Chrobrego, w czasie, gdy był następcą tronu (być może po ślubie z księżniczką lotaryńską Rychezą w 1013 roku). A jeśli tak, to również to, co na awersie przypomina koronę, jest rzeczywiście koroną. Co prawda, nie rozwiązuje to wszystkich zagadek symbolicznych związanych z tą monetą, bo na rewersie widnieją cztery swastyki, o silnych pogańskich konotacjach. Typ z pałąkami przy koronie, wyraźnie rzadszy od typu bez pałąków, u Suchodolskiego występuje w siedmiu egzemplarzach. Dobrze zachowane szczegóły rysunku korony na awersie i krzyża na rewersie. Napisy otokowe nieczytelne. Ekstremalnie rzadka pozycja, notowana raz na kilka lat w handlu. Polecamy do najlepszych kolekcji.H-Czapski 4810 (R6); Kopicki 2 (R6)
Cena wywoławcza:
15 000 pln
Bizancjum. Justyn I (518-527). Solid, Konstantynopol
Bizancjum. Justyn I (518-527). Solid, Konstantynopol
Aw.: Popiersie cesarza w zbroi i hełmie na wprost, trzyma włócznię na plecami, w otoku: DN IVSTINVS P P AVGRw.: Wiktoria stoi w lewo trzyma krzyż , po lewo przy krzyżu gwiazda, w odcinku CONOB, po bokach: VICTORIA AVGGG ΓBardzo ładnie zachowany. Połysk menniczy.Sear 55
Cena wywoławcza:
1 000 pln
Zygmunt II August. Półtalar (SUMY NEAPOLITAŃSKIE) 1564, Wilno lub Tykocin - RZADKOŚĆ R5
Zygmunt II August. Półtalar (SUMY NEAPOLITAŃSKIE) 1564, Wilno lub Tykocin - RZADKOŚĆ R5
Aw.: Popiersie cesarza Filipa II w prawo i napis wokoło: PHILIP R ANG FRA NEAP PR HISPRw.: Wielopolowa tarcza herbowa pod koroną. Nabita kontrmarka króla polskiego monogram SA. (Sigismundus Augustus), napis wokoło: POPVLOR SECVRITATIKrólowa Bona opuszczając w 1556 roku Polskę wywiozła do rodzinnego Barii gromadzony przez 38 lat panowania ogromny majątek. Wkrótce na prośbę Filipa II Habsburga, króla Hiszpanii i Neapolu udzieliła mu ogromnej jak na owe czasy pożyczki w wysokości 430 tysięcy dukatów. Pożyczka, która wróciła do kraju została wypłacona w srebrnych monetach hiszpańskich: talarach i półtalarach Filipa II i półtalarach Karola V. W tym czasie Polska była zaangażowana w północną wojnę siedmioletnią /1563-1570/, która pochłaniała ogromne koszty. Ponieważ brakowało czynnych mennic koronnych a potrzeba wojenna nagliła o pośpiech, król zdecydował, aby na monetach pochodzących ze spadku po królowej matce nabić kontrsygnatury i tak puścić w obieg. W wydanym równocześnie uniwersale Zygmunt August zapewnił, że po skończonej wojnie wykupi monety po tym samym kursie i po przetopieniu z tak uzyskanego materiału wybije monety stemplami polskimi lub litewskimi.Moneta ceniona zarówno przez polskich, jak i litewskich kolekcjonerów. Egzemplarz ze starej kolekcji z wiekową patyną. Precyzyjnie wybita kontramarka. Niezmiernie rzadka pozycja, sporadycznie pojawiająca się w sprzedaży aukcyjnej. Polecamy do najlepszych kolekcji.Kopicki 3338 (R5) - podobny; Ivanauskas 14SA6-2 do 14SA19-4; Tyszkiewicz 50
Cena wywoławcza:
10 000 pln
Karol X Gustaw. Ort (18 groszy) 1657 okupacja szwedzka, Elbląg - WYŚMIENITY
Karol X Gustaw. Ort (18 groszy) 1657 okupacja szwedzka, Elbląg - WYŚMIENITY
Aw.: Popiersie i tytulatura króla Szwecji Karola Gustawa. W otoku napis: CAROLVS GVSTAVUS D G REXRw.: Herb miasta Elbląg, podtrzymywany przez anioła, po bokach nominał 1-8, u dołu inicjały NH. W otoku: MON ARGENT CIVIT ELBINGEN 1657Drugi rocznik elbląskiej emisji ortów, bity w czasie okupacji szwedzkiej, pod panowaniem Karola X.Wariant z ozdobną rozetą na zbroi Karola Gustawa, nieopisany w podręczniku CNCE. Na rynku spotykane przeważnie egzemplarze słabo wybite, z justunkiem i z wadami blachy.Wyjątkowo pięknie zachowany i precyzyjnie wybity egzemplarz. Duża rzadkość w tym stanie zachowania. Polecamy do najlepszych kolekcji.Kopicki 9672 (R4) var.; CNCE (-)
Cena wywoławcza:
5 000 pln
August III Sas. Halerz 1739 FWoF, Drezno NGC MS63 (MAX) - RZADKIE
August III Sas. Halerz 1739 FWoF, Drezno NGC MS63 (MAX) - RZADKIE
Najwyższa nota gradingowa na świecie (patrząc zarówno na NGC jak i PCGS), jest to zarazem jedyny egzemplarz w nocie MS. Oznaczenie FWoF Fryderyka Wilhelma o Ferala, mincmistrza mennicy drezdeńskiej w latach 1734-64.Piękny menniczy egzemplarz, połysk menniczy w tle, wspaniałe detale, drobna moneta do najlepszych kolekcji pod względem urody.Kopicki 11162; Khant 619
Cena wywoławcza:
600 pln
August III Sas. Szeląg Drezno 1750 NGC MS66* (MAX) – okazowy RZADKOŚĆ NAJPIĘKNIEJSZY NA RYNKU
August III Sas. Szeląg Drezno 1750 NGC MS66* (MAX) – okazowy RZADKOŚĆ NAJPIĘKNIEJSZY NA RYNKU
Najwyższa nota gradingowa na świecie (patrząc zarówno na NGC jak i PCGS), jest to zarazem jedyny egzemplarz w nocie MS. Dodatkowo gwiazdka za jakość.&nbsp;Król August III rozpoczął w 1749 roku, w Dreźnie, emisję miedzianych szelągów koronnych. Jednak już w 1751 roku przenosi mennice do dwóch mennic ulokowanych przy saskich kopalniach miedzi. Moneta zostaje wybita w mennicy w Dreźnie.&nbsp; Wspaniały gabinetowy egzemplarz, z przepięknym menniczym lustrem i przebijającą czerwienią spod patyny. Widoczne najdrobniejsze szczegóły królewskiego portretu jak i herbów Polski i Litwy.Moneta dodatkowo doceniona gwiazdką przez NGC za wyśmienitą prezencję.Kahnt 701; Kopicki (R2); Tyszkiewicz 2 mk
Cena wywoławcza:
5 000 pln
Niemcy. Braunschweig-Wolfenbüttel. Karol II (1815-1830). Dukat 1825 CvC - nakład 530 sztuk NGC MS64+ (MAX)
Niemcy. Braunschweig-Wolfenbüttel. Karol II (1815-1830). Dukat 1825 CvC - nakład 530 sztuk NGC MS64+ (MAX)
Niezmiernie rzadki dukat księstwa Braunschweig-Wolfenbüttel, wybity w nakładzie 530 sztuk! Idealnie zachowana moneta z pełnym lustrem menniczym. Zasłużona najwyższa nota gradingowa na świecie z dodatkowym plusem.Friedberg 741; Welter 2991; Schl. 202; AKS 51
Cena wywoławcza:
18 000 pln
Follow Us
Facebook Instagram YouTube Issuu
Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk od 1989 roku na rynku numizmatycznym
Organizujemy profesjonalne aukcje stacjonarne i internetowe. Posiadamy duże doświadczenie i renomę na rynku kolekcjonerskim i aukcyjnym na świecie. Oferujemy bezpłatną wycenę, skup gotówkowy i sprzedażą komisową, monet i medali z całego świata. W naszej ofercie znajdują się monety złote i srebrne (także monety inwestycyjne), złote sztabki, medale, odznaczenia, banknoty, monety współczesne, antyczne i średniowieczne. Wyceniamy pojedyncze przedmioty i całe kolekcje, pośredniczymy w gradingu amerykańskim monet i medali (NGC i PCGS). Gwarantujemy oryginalność, zapewniamy bezpieczeństwo, dyskrecję i kompleksową obsługę prawną transakcji. Zapraszamy do siedziby naszej Firmy, gdzie przyjmujemy numizmaty na nasze aukcje, bezpłatnie wyceniamy i prowadzimy skup za gotówkę.

Ustawienia prywatnosci

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, a także w celach analitycznych i marketingowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk Możesz przejrzeć dostępne możliwości i samodzielnie określić swoje preferencje, w tym opcję rezygnacji z plików cookies klikając w przycisk “zmień ustawienia”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies skorzystaj z przycisku “więcej informacji”.