PIĘKNY

Ludwik Węgierski. Goldgulden (floren) bez daty - PIĘKNY

Cena wywoławcza:
5 000 pln
Wycofana

Opis przedmiotu


Aw.: W polu duża lilia. W otoku: +LODOV - ICI REX
Rw.: Postać świętego Jana. W otoku: S IOHA - NNES B

Ludwik Węgierski był królem Polski w latach 1370-1382. Ludwik Węgierski, również jako Ludwik I Wielki pochodził z rodu Andegawenów. Jego ojcem był Karol Robert, król Węgier, a matką Elżbieta Łokietkówna, córka Władysława Łokietka i siostra Kazimierza Wielkiego. Ludwik zostać królem Polskie w wypadku bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego, w 1370 roku został koronowany na króla Polski.

Rzadka i poszukiwana moneta wczesnych dziejów polskich złotych monet.

Starannie wybita i pięknie zachowana moneta.

Kopicki 10046; Friedberg 3; Huszar 512

Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 3,56 g Au
Średnica: 21 mm
Opłata aukcyjna 20.00 %
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów <br> telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia
Cena Przebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Rekomendowane przedmioty

Michał Korybut Wiśniowiecki. Medal wagi 4 dukatów na wojnę z Turkami - RZADKOŚĆ ex. Zaleski collection
Michał Korybut Wiśniowiecki. Medal wagi 4 dukatów na wojnę z Turkami - RZADKOŚĆ ex. Zaleski collection
Aw.: Zwieńczone laurem popiersie królewskie, w rzymskiej zbroi, zwrócone w prawo. W półotoku napis: MICHAEL D G RED POL M D L "Michał Z bożej łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski"Rw.: Herb Królewski na stole, nad herbem korona. W herbie księżyc rogami zwrócony w dół, w środku gwiazda, nad księżycem krzyż. U góry słońce opromieniające herb. W półotoku napis: DONEC IMPLEAT ORBEMMedalier IH (Jan Höhn). Rzeczpospolita w czasie krótkiego panowania Michała Korybuta zmagała się z turecką nawałą, której kres położyło dopiero zwycięstwo wojsk pod wodzą hetmana Jana Sobieskiego w 1673 roku pod Chocimiem. Zwycięstwo to i śmierć Korybuta w listopadzie 1673 stały się bezpośrednią przyczyną wyboru Sobieskiego na króla Polski. Michał Korybut Wiśniowiecki nie cieszył się szczególnym poważaniem i był obiektem powszechnych kpin narodu. Przedmiotem żartów najczęściej były wątpliwe przymioty intelektualne i posunięte do granic absurdu obżarstwo władcy. Dewiza na rewersie medalu: donecimpleatorbem (dopóki nie wypełni świata). Należy interpretować ją jako zapowiedź rozprawy z Turkami, gdzie król Michał przypisał sobie zwycięstwa swojego hetmana Jana Sobieskiego nad wojskami osmańskimi, tuż przed swoją śmiercią (skutkiem przejedzenia).Ekstremalnie rzadki złoty medal, nie udało nam się odnaleźć żadnego notowania na aukcji, jedyny to nasz oferowany egzemplarz.Walor w oryginalnej zgrzewce z 1983 roku z aukcji Stack’s w Nowym Jorku. Polecamy do najlepszych kolekcji.Wspaniale zachowany egzemplarz z lustrem menniczym na całej powierzchni. Delikatna wiekowa, czerwonawa patyna. Ogromna rzadkość.Raczyński 174; H.-Czapski 2380
Cena wywoławcza:
70 000 pln
August II Mocny. Talar w złocie wagi 11 dukatów MOTYL 1709, Drezno - UNIKAT
August II Mocny. Talar w złocie wagi 11 dukatów MOTYL 1709, Drezno - UNIKAT
Aw.: Pod królewską koroną monogram AR (Augustus Rex). W odcięciu nominał 32 H (32 grosze).Rw.: W polu motyl (Parnassius Apollo - niepylak Apollo) z trzema parami skrzydeł.August II Mocny został koronowany na króla polskiego w  1697 roku. W 1699 zawarł sojusz przeciwko Szwecji z Rosją I Danią. Królestwo Polskie oficjalnie nie brało udziału w konflikcie, ale poprzez uczestnictwo Augusta II w działaniach wojennych, została weń wciągnięta. Wojska szwedzkie wkroczyły na ziemie polskie, zdobywając Warszawę oraz Kraków. Ogłoszono wtedy detronizację króla. W 1704r. przeprowadzono ponowną elekcję, królem został Stanisław Leszczyński (wojewoda wielkopolski). W 1709r. wojska rosyjskie pod Połtawą pokonały Szwecję i król saski mógł wrócić  z powrotem na tron Polski, popierany przez cara Rosji Piotra I.Już jako król Polski August II wybił liczne monety dworskie, z których wyróżnia się seria z widokiem motyla (ćmy). Miały one zastosowanie najczęściej w czasie zabaw dworskich i gier hazardowych. Król używał ich też w celach podarunkowych. Nie jest jasne do dzisiaj dlaczego na rewersie tych monet umieszczono wizerunek motyla. Krążą rozmaite wersje i wyjaśnienia.Wyemitowano pełną serię nominałową: były to grosz srebrny, cztery grosze, ćwierćtalar, półtalar i talar. W literaturze niemieckiej występują pod nazwą Schmetterlingstaler.Powstanie tych monet literatura numizmatyczna, wraz z wybitnym XIX/XX-wiecznym kolekcjonerem monet saskich Otto Merserburg’erem, łączy z osobą hrabiny Anny Konstancji von Hoyn, tytularnej hrabiny  Cosel.Król poznał Annę na balu wydanym, przez jego żonę Krystynę Eberhardynę. Kluczowa dla tej znajomości była noc z 6 na 7 grudnia 1704. Wówczas wybuchł pożar w pałacu hrabiostwa Hoyn na Kreuzgasse w Dreznie. Król osobiście przybył wtedy mieszkańcom na ratunek.  Jeszcze w grudniu 1704 roku hrabina Henrietta Amalia Reuss, celebrytka związana z dworem królewskim Augusta II zaproponowała Annie stanowisko metressy władcy. Anna na 10 lat stała się jkrólewską faworytą. Król rozwiódł ją z mężem i pomógł uzyskać tytuł hrabiowski. Odtąd znana była jako hrabina Cosel. Jak się ocenia roczne utrzymanie jej dworu kosztowało Augusta II ponad 100 tysięcy talarów. Hrabina zamieszkała w kamienicy Taschenberg, bezpośrednio w sąsiedztwie królewskiego zamku. Nie jest wykluczone, że monety z motylem powstały dla uświetnienie zabaw na jej osobistym dworze.August II Mocny był nie tylko mecenasem i znawcą sztuki, ale także znanym kolekcjonerem. Całe skrzydło królewskiego zamku zamieniono na gabinet sztuki. Była to specjalnie wydzielona przestrzeń, w której gromadzono naturalia i rzemiosło. Kusntkamera to swoisty gabinet osobliwości, a także miejsce eksponowania dzieł sztuki, osobiście dobieranych i zamawianych przez króla. Na parterze zamku zgromadzono wiele naturaliów - takich, jak jaja strusie, kości wymarłych gatunków zwierząt, wypchane orientalne zwierzęta. Obok nich eksponowano dzieła sztuki oraz specjalnie zamawiane u ówczesnych złotników, płatnerzy, ceramików artystyczne przedmioty. Były to dekoracyjne serwisy, artystycznie wykonane dzbany, wazy, szklanice, tace, zegary etc.August II był również miłośnikiem i kolekcjonerem monet. W zbiorach drezdeńskich znajdują się między innymi dukat gdański Zygmunta Starego z 1546 roku oraz donatywa gdańska Jana III zakupione do zbiorów na aukcji w Gdańsku w 1717 roku na specjalne zamówienie króla. Dla potrzeb tej kolekcji odbijano też w złocie i czystym srebrze monety kolekcjonerskie i obiegowe mennic saskich króla Augusta II. Znane są odbicia  stemplami półtalarów sztuk złotych, także monet, których obiegowych odpowiedników brak. Specjalnie dla potrzeb królewskiego zbioru wykonywano stemple obiegowych dukatów. Odbijano nimi sztuki kolekcjonerskie,. Większość roczników dukatów tego okresu, to monety ekstremalnie rzadkie, m.in. roczniki 1714, 1716, 1719, 1721; które znamy w pojedynczych lub kilkusztukowych nakładach. Jest to o tyle zaskakujące, że emisje z pozostałych lat były tak obfite, że do dzisiaj są dostępne dla kolekcjonerów. W popularnych katalogach wszystkie dukaty są błędnie traktowane jednakowo. Większość z nich należy dzisiaj do ekstremalnie rzadkich.Druga możliwość powstania serii monet z motylem związana była z budową kompleksu pałacowego Zwinger. Jego budowę  zlecił w 1709 roku król August II. Kompleks składał się z sześciu połączonych galeriami pawilonów, budowanych sukcesywnie.             Pałac Zwinger służył saskim władcom jedynie do celów reprezentacyjnych. Odbywały się tam przyjęcia i bale. Grano też w gry karciane. W jego wnętrzach znajdowały się zbiory sztuki, biblioteka, galeria malarstwa, zbrojownia, kolekcja porcelany, muzeum zoologiczne oraz salon matematyczno-fizyczny. Seria monet z motylem, być może miała pełnić rolę pieniądza dworskiego, który miał być użytkowany właśnie w tym obiekcie, podczas dworskich zabaw i uroczystości. Do tej pory znane były monety z motylem bite wyłącznie w srebrze.Notowano też talary o większej wadze około 32 gram, a więc większej niż nominalna waga talara (28,8 g). Wszystkie egzemplarze były wybite jedną parą stempli i w tym samym czasie. Przy monecie bitej stemplami specjalnie polerowanymi, nie jest możliwe ponowne ich użycie wiele lat później, bez konieczności ich naprawy. Gdyby do bicia monet miało dojść po latach to jakość wybitych egzemplarzy uległaby znacznemu pogorszeniu lub stempel monety nosiłby ślady naprawy. Przypis w katalogu aukcyjnym Kuenkera sugerujący, iż egzemplarz złoty był bity później, nie znajduje potwierdzenia. Przeczy temu stan zachowania monety. Egzemplarz został wybity w tym samym czasie co talary srebrne, tą samą parą stempli. Można domyślać się dwu przyczyn jego powstania; miał trafić do numizmatycznego zbioru króla lub, co bardziej prawdopodobne, był osobistym podarunkiem króla dla hrabiny Cosel, gdy prezentowano jej serię monet przeznaczonych do zabaw i gier na królewskim dworze.Numizmat najwyższej klasy. Zdobycie tak okazałej złotej monety Augusta II graniczy z niemożliwym, rarytas dla kolekcjonerów monet złotych polski królewskiej.Jest to UNIKAT (dotychczas notowany wyłącznie w srebrze), wyjątkowy stan zachowania.Kopicki. 11138 (R6)  (w srebrze) ; H-Cz. 4663 (R6) (w srebrze); Merseburger. 1574 (w srebrze) Karolkiewicz. 2390( w srebrze) ; Davenport 1616 (w srebrze) ; 
Cena wywoławcza:
250 000 pln
Jan ll Kazimierz. Ort (18 groszy) 1660, Elbląg NGC UNC - RZADKOŚĆ R3
Jan ll Kazimierz. Ort (18 groszy) 1660, Elbląg NGC UNC - RZADKOŚĆ R3
Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. W otoku: IOAN CAS D G REX POL &amp; SVEC M D L R P Rw.: Anioł trzymający owalną tarczę z herbem miasta, cyfry 1-8 po bokach. Poniżej litery N-H (Mikołaj Hennig). W otoku: MON ARGENT CIVIT ELBINGENS 1660Niezmiernie rzadki ort z emisji elbląskiej wybity tuż po okupacji szwedzkiej, już z popiersiem i tytulaturą króla Jana Kazimierza. Wariant ze znakiem menniczym „kółko” pod tarczą herbową na rewersie. Kolorowa patyna, dużo połysku menniczego. Rzadkość w tym stanie zachowania.H-Czapski 2177 (R3); Tyszkiewicz 8; Bahrfeld 9492; CNCE 287 (R3)
Cena wywoławcza:
5 000 pln
Stanisław August Poniatowski. Złotówka (4 grosze) 1789 EB, Warszawa NGC MS63 (MAX) - PIĘKNA
Stanisław August Poniatowski. Złotówka (4 grosze) 1789 EB, Warszawa NGC MS63 (MAX) - PIĘKNA
Aw.: Głowa króla w prawo. W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D LRw.: Pod koroną owalna czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku. U dołu 4 – GR i inicjały E-B. Całość w wieńcu z liści palmowych z zawieszonym Orderem Orła Białego. W otoku: 83 1/2 EX MARCA – PURA COLON 1789Wyśmienicie zachowana moneta z pięknym lustrem menniczym. Minimalny justunek na awersie. Rzadkie w tym stanie zachowania. Zasłużona najwyższa nota gradingowa na świecie w NGC.Plage 297; Kopicki 2378; Parchimowicz (SAP) 22.c
Cena wywoławcza:
1 200 pln
Śląsk, Matthias. 2 dukaty 1617 (klipa), Wrocław -  RZADKOŚĆ R6-R5
Śląsk, Matthias. 2 dukaty 1617 (klipa), Wrocław -  RZADKOŚĆ R6-R5
Aw.: Popiersie zwrócone w prawo W otoku: MATHIAS D G ROM IM S A G H B REX D SIL Rw.: Ukoronowany monogram FII nad herbem miasta WrocławBardzo rzadka złota klipa wagi dwóch dukatów, wybita w hołdzie Ferdynandowi II jako królowi Czech. Charakterystyczna litera W w tarczy herbowej – Wrocław. Kopicki - rzadkość R6; Dutkowski w Złocie Wazów R5.Bardzo ładnie zachowana, połysk, delikatne defekty krawędzi. Wspaniała, efektowna klipa.F.u.s. 3467; Friedberg 463; Kopicki 8861 (R6); Złoto Wazów (Śląsk) W29 (R5)Wymiary:  23 x 23 mm
Cena wywoławcza:
15 000 pln
August III Sas. Halerz 1755 FWoF, Drezno NGC MS64 (MAX)
August III Sas. Halerz 1755 FWoF, Drezno NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie w NGC. Oznaczenie FWoF Fryderyka Wilhelma o Ferala, mincmistrza mennicy drezdeńskiej w latach 1734-64. Piękny menniczy egzemplarz, połysk menniczy w tle, wspaniałe detale, drobna moneta do najlepszych kolekcji pod względem urody.Kopicki 11162; Khant 620
Cena wywoławcza:
700 pln
Livonia. Herman von Brüggeneye (1535-1549). 1 floren (dukat) 1535, Ryga - RZADKOŚĆ - UNIKAT?
Livonia. Herman von Brüggeneye (1535-1549). 1 floren (dukat) 1535, Ryga - RZADKOŚĆ - UNIKAT?
Aw.: Madonna z dzieciątkiem, poniżej tarcza, po bokach litery T-R. W otoku.: HERMAN D - BRVG M LIVORw.: Wielki herb miasta Rygi - brama miejska. Nad bramą mały herb miasta - skrzyżowane klucze, pomiędzy nimi krzyż. W otoku.: MONE NOVA RIGENS 1535Hermann von Brüggenei, był wysokim urzędnikiem zakonu krzyżackiego, jako Landmeister zarządzał Inflantami Zakonu Krzyżackiego w latach 1535-1549.Rodzicami Hermanna byli Wennemar von Brüggenei i Christine von Oldenbockum. Hermann przybył do Inflant jako dziecko. Tam wstąpił do Zakonu Krzyżackiego. Od 1513 do 1519 był komendantem domu w Rydze.Po śmierci marszałka ziemskiego Johanna von dem Broele w 1529 roku zastąpił go w 1533 kiedy został mianowany przez Landmeistera Woltera von Plettenberga koadiutorem. Po śmierci Plettenberga w 1535 roku Hermann von Brüggenei zastąpił go na stanowisku mistrza ziemskiego w Inflantach.Hermann von Brüggenei cieszył się spokojnym panowaniem, ponieważ od 1531 roku panował pokój z Rosjanami przez 20 lat. Nie było też problemów z arcybiskupem Rygi. Brugia poparła Kościół rzymskokatolicki przeciwko reformacji. Brüggenei zmarł w 1549, prawdopodobnie z powodu zarazy. Jego następcą był Johann von der Recke.Nie udało nam się odnaleźć żadnego notowania tej monety. Jedyny znany nam egzemplarz na rynku.Wspaniale zachowany, połysk i delikatna patyna.Friedberg 5
Cena wywoławcza:
50 000 pln
II RP. PRÓBA srebro 5 złotych 1925 Konstytucja 81 perełek  NGC MS64 (MAX) RZADKOŚĆ
II RP. PRÓBA srebro 5 złotych 1925 Konstytucja 81 perełek  NGC MS64 (MAX) RZADKOŚĆ
Bardzo rzadka i efektowna międzywojenna próbna moneta wybita w nieznanym nakładzie. Odmiana z 81 perełkami, srebro. Pierwotnie przeznaczona do obiegu, nie trafiła do niego wraz ze złotymi 10 - i 20-złotówkami z tego (1925) roku. Przed wojną kolekcjonerzy mogli kupić tę monetę w sklepie Mennicy, dzisiaj moneta jest ozdobą najznakomitszych kolekcji monet II RP. Najwyższa nota gradingowa na świecie. W pełni menniczy egzemplarz z delikatną patyną i doskonale zachowanymi detalami - mimo płytkiego bicia. Moneta będąca obiektem pożądania wszystkich kolekcjonerów monet II RP, czy to monet obiegowych, czy też próbnych. Egzemplarz pochodzi z kolekcji R. L. LISSNER'A. Moneta najwyższej klasy, poszukiwana szczególnie w tak pięknym stanie zachowania. Polecamy do najlepszych kolekcji monet z okresu II RP.Parchimowicz 113b
Cena wywoławcza:
40 000 pln
Follow Us
Facebook Instagram YouTube Issuu
Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk od 1989 roku na rynku numizmatycznym
Organizujemy profesjonalne aukcje stacjonarne i internetowe. Posiadamy duże doświadczenie i renomę na rynku kolekcjonerskim i aukcyjnym na świecie. Oferujemy bezpłatną wycenę, skup gotówkowy i sprzedażą komisową, monet i medali z całego świata. W naszej ofercie znajdują się monety złote i srebrne (także monety inwestycyjne), złote sztabki, medale, odznaczenia, banknoty, monety współczesne, antyczne i średniowieczne. Wyceniamy pojedyncze przedmioty i całe kolekcje, pośredniczymy w gradingu amerykańskim monet i medali (NGC i PCGS). Gwarantujemy oryginalność, zapewniamy bezpieczeństwo, dyskrecję i kompleksową obsługę prawną transakcji. Zapraszamy do siedziby naszej Firmy, gdzie przyjmujemy numizmaty na nasze aukcje, bezpłatnie wyceniamy i prowadzimy skup za gotówkę.

Ustawienia prywatnosci

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, a także w celach analitycznych i marketingowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk Możesz przejrzeć dostępne możliwości i samodzielnie określić swoje preferencje, w tym opcję rezygnacji z plików cookies klikając w przycisk “zmień ustawienia”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies skorzystaj z przycisku “więcej informacji”.