RZADKOŚĆ - SZÓSTAK

Zygmunt II August. Szóstak (6 groszy) 1562, Wilno - RZADKOŚĆ

Cena wywoławcza::
4 000 pln
Cena końcowa:
10 500 pln
Przebicie:
163 %

Opis przedmiotu


Aw.: Popiersie króla w koronie i zbroi. Po bokach data 15-62. W otoku: SIGIS AVGVSTVS REX POLO MAG DVX L

Rw.: W polu Pogoń, pod nią nominał VI, w napisie herb rodowy Kolumny – Giedymina. W otoku: GROSS AR SEX DVP – MAG DVCAT LITVA

Moneta ogromnej rzadkości wybita w srebrze o bardzo niskiej próbie, stąd mimo masy i wielkości półtalara zawartość czystego srebra jest właściwa dla szóstaka. W 1558 roku król zmienił ciężar grzywny krakowskiej i obniżył próbę srebra monet litewskich o 1/2 łuta. Grzywna krakowska miała odtąd wagę 202 g. Taką właśnie, obniżoną przez króla, próbę srebra – 5 1/2 łuta (Ag. 343) mają wszystkie drobne monety, a także trojaki i szóstaki z 1562 r. Egzemplarz wyjątkowy z całkowicie czytelnymi legendami awersu i rewersu. Odmiana z napisem DVX L / GROSS AR...DVP-. Mennica w Wilnie zajmowała się przebijaniem wycofanych z obiegu półgroszków świdnickich. Z uzyskanego srebra wybijano szóstaki i trojaki. Szóstaki miały umieszczone oznaczenie nominału VI. Waga monety odpowiadała wadzę półtalara, jednak bardzo niska próba srebra sprawiała, że jej realna wartość odpowiadała sześciu litewskim groszom. Mennica wileńska miała duże problemy techniczne przy ich produkcji. Zbyt grube krążki powodowały szybkie zużycie stempla. Powstawała konieczność ich częstej wymiany. Szóstaki znane są w wielu odmianach napisowych. Ta charakteryzuję się awersem z zakończeniem napisu w formule DVX L, na rewersie pominięto literę L w słowie DVP(L). Wszystkie odmiany szóstaków są bardzo rzadkie, wyjątkowo rzadko można też znaleźć egzemplarze z w pełni czytelną legendą.

Bardzo rzadki i ładny egzemplarz. Charakterystycznie, płytko wybity. Moneta z otworem do zawieszenia.

Kopicki 3317 (podobny); Ivanauskas 12SA2-1 (RRRR); Tyszkiewicz 80

Stan zachowania: 3- (VF-)
Waga: 13,74 g Ag
Średnica: 31,5 mm
Opłata aukcyjna 20.00 %
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów <br> telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia
Cena Przebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Rekomendowane przedmioty

Zygmunt II August. Szóstak (6 groszy) 1562, Wilno - RZADKOŚĆ
Zygmunt II August. Szóstak (6 groszy) 1562, Wilno - RZADKOŚĆ
Aw.: Popiersie króla w koronie i zbroi. Po bokach data 15-62. W otoku: SIGIS AVGVSTVS REX POLO MAG DVX LRw.: W polu Pogoń, pod nią nominał VI, w napisie herb rodowy Kolumny – Giedymina. W otoku: GROSS AR SEX DVP – MAG DVCAT LITVAMoneta ogromnej rzadkości wybita w srebrze o bardzo niskiej próbie, stąd mimo masy i wielkości półtalara zawartość czystego srebra jest właściwa dla szóstaka. W 1558 roku król zmienił ciężar grzywny krakowskiej i obniżył próbę srebra monet litewskich o 1/2 łuta. Grzywna krakowska miała odtąd wagę 202 g. Taką właśnie, obniżoną przez króla, próbę srebra – 5 1/2 łuta (Ag. 343) mają wszystkie drobne monety, a także trojaki i szóstaki z 1562 r. Egzemplarz wyjątkowy z całkowicie czytelnymi legendami awersu i rewersu. Odmiana z napisem DVX L / GROSS AR...DVP-. Mennica w Wilnie zajmowała się przebijaniem wycofanych z obiegu półgroszków świdnickich. Z uzyskanego srebra wybijano szóstaki i trojaki. Szóstaki miały umieszczone oznaczenie nominału VI. Waga monety odpowiadała wadzę półtalara, jednak bardzo niska próba srebra sprawiała, że jej realna wartość odpowiadała sześciu litewskim groszom. Mennica wileńska miała duże problemy techniczne przy ich produkcji. Zbyt grube krążki powodowały szybkie zużycie stempla. Powstawała konieczność ich częstej wymiany. Szóstaki znane są w wielu odmianach napisowych. Ta charakteryzuję się awersem z zakończeniem napisu w formule DVX L, na rewersie pominięto literę L w słowie DVP(L). Wszystkie odmiany szóstaków są bardzo rzadkie, wyjątkowo rzadko można też znaleźć egzemplarze z w pełni czytelną legendą.Bardzo rzadki i ładny egzemplarz. Charakterystycznie, płytko wybity. Moneta z otworem do zawieszenia.Kopicki 3317 (podobny); Ivanauskas 12SA2-1 (RRRR); Tyszkiewicz 80
Cena wywoławcza:
4 000 pln
Stefan Batory. Szeląg 1586, Olkusz NGC AU58 (MAX)- PIĘKNY
Stefan Batory. Szeląg 1586, Olkusz NGC AU58 (MAX)- PIĘKNY
Wariant z literami  I-D po bokach monogramu, na rewersie litery N-H po bokach korony.Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz z kolorową patyną. Moneta ze starej kolekcji.Kopicki 483 (R)
Cena wywoławcza:
200 pln
Stefan Batory. Dukat 1581, Gdańsk
Stefan Batory. Dukat 1581, Gdańsk
Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. W otoku: STEPHANVS D G REX POL D PRVS Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Między dwoma ozdobnymi krzyżami znak menniczy pierścień Kacpra Goebla, dzierżawcy mennicy w Gdańsku. W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 81 Dukaty Stefana Batorego z wczesnych lat panowania należą do rzadkości. Oferowany dukat gdański z roku 1581 pojawia się na aukcjach bardzo rzadko. Resztki połysku menniczego. Egzemplarz gięty, defekty blachy. Kopicki 7442 (R4); Kurpiewski 391 (R4); Tyszkiewicz 50; Kaleniecki s. 56
Cena wywoławcza:
10 000 pln
Mieszko Bolesławic (później Mieszko II) jako następca tronu. Denar, typ - z pałąkami - ok. 1015-1020. EKSTREMALNIE RZADKI
Mieszko Bolesławic (później Mieszko II) jako następca tronu. Denar, typ - z pałąkami - ok. 1015-1020. EKSTREMALNIE RZADKI
Aw.: M [I S I C] O, korona zamknięta łukiem, z dwoma pochyłymi pałąkami z boków.Rw.: W otoku widoczna jedna swastyka z czterech; krzyż z poprzeczkami na końcach, w kątach kulki, przy jednej dodatkowa mniejsza kulka.Ponieważ najwcześniejsze skarby zawierające te monety ukryto dopiero po 1017 roku, znacznie później niż najstarsze monety Bolesława Chrobrego, uczeni długo zastanawiali się nad tym, co spowodowało to co najmniej ćwierćwiekowe opóźnienie. Rozwiązanie okazało się proste, ale nieoczekiwane: rzekome monety Mieszka I zostały wybite przez jego wnuka, również Mieszka, syna Bolesława Chrobrego, w czasie, gdy był następcą tronu (być może po ślubie z księżniczką lotaryńską Rychezą w 1013 roku). A jeśli tak, to również to, co na awersie przypomina koronę, jest rzeczywiście koroną. Co prawda, nie rozwiązuje to wszystkich zagadek symbolicznych związanych z tą monetą, bo na rewersie widnieją cztery swastyki, o silnych pogańskich konotacjach. Typ z pałąkami przy koronie, wyraźnie rzadszy od typu bez pałąków, u Suchodolskiego występuje w 7 egzemplarzach.Moneta z pofalowaną powierzchnią, miejscowo niedobita. Ekstremalnie rzadka pozycja z początków naszego państwa.Polecamy do najlepszych kolekcji numizmatycznych.&nbsp;H-Czapski 4810 (R6); Kopicki 2 (R6)
Cena wywoławcza:
10 000 pln
Stanisław August Poniatowski. Szóstak 1765, Gdańsk PCGS AU53 (MAX) - ŁADNY
Stanisław August Poniatowski. Szóstak 1765, Gdańsk PCGS AU53 (MAX) - ŁADNY
Rzadziej występujący wariant z mniejszą głową króla, litery R E CE szeroko rozstawione.Jedyny ogradowany okaz przez firmę PCGS.Bardzo ładny egzemplarz jak na ten typ monety. Niewielka, mennicza wado obrzeża.&nbsp;CNG 437; Plage 504; Berezowski 5 zł; Kopicki 7799 (R3); Parchimowicz (SAP) 105
Cena wywoławcza:
1 200 pln
Księstwo Warszawskie, Dukat 1812 IB NGC MS62 - PIĘKNY
Księstwo Warszawskie, Dukat 1812 IB NGC MS62 - PIĘKNY
Aw.: Głowa księcia w prawo, z przewiązanymi wstążką włosami. W otoku: FRID AVG REX SAX DVX VARSOV Rw.: Pod koroną dwupolowa tarcza z orłem polskim i herbem Saksonii, opasana gałązkami palmy. Przy koronie data 18-12. U dołu inicjały I-B (Jakub Benicke).. W otoku: AUREUS NUMMUS DUCAT VARSOV W 1809 roku w Księstwie Warszawskim, po burzliwych początkach, nadszedł okres porządkowania spraw gospodarczych i polityki monetarnej. Już rok później, w 1810 roku, przystępuje do pracy mennica warszawska, która zaczyna bić monety miedziane, srebrne i złote. Monety złote wybijane były na stopę dukatów holenderskich, co umożliwiało płatności międzynarodowe, a jednocześnie nawiązywało do tradycji Rzeczpospolitej i czerwonych złotych – dukatów królewskich. Dukat był najwyższym nominałem obowiązującym w Księstwie Warszawskim. Dukaty Księstwa w pięknych stanach zachowania występują bardzo rzadko. Przez krótki okres istnienia Księstwa wyemitowano jedynie dukaty z datami 1812 i 1813. Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękne centryczne bicie, imponująca jakość szczegółów. Zachowany połysk menniczy, delikatna czerwonawa patyna. W tak znakomitym stanie zachowania moneta występuje niezwykle rzadko. Polecamy. Kopicki 3703; Plage 117
Cena wywoławcza:
18 000 pln
Stanisław August Poniatowski. Talar 1793 Targowica, Warszawa - PIĘKNY
Stanisław August Poniatowski. Talar 1793 Targowica, Warszawa - PIĘKNY
Aw.: W wieńcu dębowym napis w dziewięciu wierszach: CIVIBUS / QUORUM PIETAS / CONIURATIONE DIE III / MAI MDCCXCI OBRUTAM / ET DELETAM LIBERTA / TE POLONA TUERI /CONABATUR RESPU / BLICA RESUR / GENS. W otoku: GRATITUDO CONCIVIBUS EXEMPLUM POSTERITATIRw.: Napis w sześciu wierszach: DECRETO / REIPUBLICÆ NEXU / CONFEDERATIONIS IUNCTÆ / DIE V XBRIS MDCCXCII / STANISLAO AUGUSTO / REGNANTE. W otoku: 10 7/16 EX MARCA PURA COLONIENSI 1793.Na obrzeżu napis: FIDEI REIPUBLICAE PIGNUSOdmiana talara targowickiego z gwiazdą pięcioramienną. W wieńcu 31 żołędzi. Moneta z typową wagą dla tego wariantu stempli - 27,50 g.Menniczej świeżości moneta z blaskiem menniczym i delikatną patyną. Dwie świeże ryski na rewersie.Znakomita prezencja na żywo.Kopicki 2484; Davenport 1622; Plage 410; H-Czapski 3353; Parchimowicz 1232; Berezowski 30; Parchimowicz (Poniatowski) 36.a
Cena wywoławcza:
10 000 pln
Rosja. Mikołaj I. Rubel 1834 СПБ-НГ, Petersburg - PIĘKNY
Rosja. Mikołaj I. Rubel 1834 СПБ-НГ, Petersburg - PIĘKNY
Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Н-ГRw.: W wieńcu laurowo-dębowym nominał i data 1834Pięknie zachowana moneta z kolorową patyną i połyskiem menniczym Bitkin 161
Cena wywoławcza:
700 pln
Follow Us
Facebook Instagram YouTube Issuu
Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk od 1989 roku na rynku numizmatycznym
Organizujemy profesjonalne aukcje stacjonarne i internetowe. Posiadamy duże doświadczenie i renomę na rynku kolekcjonerskim i aukcyjnym na świecie. Oferujemy bezpłatną wycenę, skup gotówkowy i sprzedażą komisową, monet i medali z całego świata. W naszej ofercie znajdują się monety złote i srebrne (także monety inwestycyjne), złote sztabki, medale, odznaczenia, banknoty, monety współczesne, antyczne i średniowieczne. Wyceniamy pojedyncze przedmioty i całe kolekcje, pośredniczymy w gradingu amerykańskim monet i medali (NGC i PCGS). Gwarantujemy oryginalność, zapewniamy bezpieczeństwo, dyskrecję i kompleksową obsługę prawną transakcji. Zapraszamy do siedziby naszej Firmy, gdzie przyjmujemy numizmaty na nasze aukcje, bezpłatnie wyceniamy i prowadzimy skup za gotówkę.

Ustawienia prywatnosci

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, a także w celach analitycznych i marketingowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk Możesz przejrzeć dostępne możliwości i samodzielnie określić swoje preferencje, w tym opcję rezygnacji z plików cookies klikając w przycisk “zmień ustawienia”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies skorzystaj z przycisku “więcej informacji”.