Średniowiecze, Leszek Biały, Brakteat anonimowy, Kraków

Aukcja 6 ( 25 Października 2014 )

Cena wywoławcza:
10 000 PLN
Niesprzedane
Aukcja zakończona
Aw.: Postać księcia w zbroi na wprost, z odkrytą głową i mieczem w prawej ręce na sztorc. Z lewej osłonięty bogato zdobioną tarczą; po lewej w polu przy głowie trójramienna gwiazda. Wokół wał otokowy.

 Nieznana i nie publikowana dotąd moneta z serii krakowskich brakteatów (zwanej „DUX AZIMIR”) z pierwszej połowy XIII wieku, o wyjątkowej urodzie i walorach plastycznych, znakomitym warsztacie mincerskim i niezwykle bogatej symbolice. Ponad dwadzieścia odkrytych nowych typów monet rozpoczęło dyskusję nad ich datowaniem i atrybucją. Nie ulega już wątpliwości, że powstały w Krakowie przed najazdem mongolskim w 1241 roku, a najczęściej proponowany jest Lestek Biały i ewentualnie jego następcy: Władysław Laskonogi, Henryk Brodaty i Konrad Mazowiecki, zasiadający na tronie krakowskim do lat czterdziestych (za B. Paszkiewiczem). Odsłaniają burzliwy i dotąd mało znany okres naszej historii – walki o władzę epoki rozbicia dzielnicowego. Należy tu przywołać unikatowy brakteat z tej grupy (aukcja 5/24) z półpostacią księcia z mieczem i tarczą – to jest ten sam władca, ale w jakże odmiennym ujęciu. Ostentacyjne ujęcie majestatowe, być może nawet tronujące, stanowiące wizualizację jego władczej siły, z całym arsenałem środków dla książęcej władzy właściwym. W prawicy miecz sztorcem w górę symbolizuje zdolność do obrony państwa, rycerską dzielność i wolę zwycięstwa. Mógł też przenosić symbolikę sakralną władzy wywodzącej się od Boga i „wypełniającej moc sprawiedliwości (W. Garbaczewski, Z. Piech). Zbroja z napierśnikami i tarcza, symbolizująca również zdolność do obrony i została przedstawiona z ogromną dozą realizmu. To jest ta sama tarcza co na przywołanym brakteacie-trójkątna, z bogato nitowanym, ozdobnym obrzeżem i imaczem, promienistą dekoracją i, co widać po prawej – charakterystycznym,wystającym stożkowo umbo. Wreszcie odkryta głowa z ułożoną fryzurą,jakże podobną do wyobrażeń na innych brakteatach tego typu budzi ceremonialne skojarzenia. Oto ON – panujący, władczy książę w całym majestacie,w gotowości do realizacji wielkich celów. Oczywiście motywy zostały zaczerpnięte z wcześniejszych wschodnioniemieckich brakteatów anchalckich czy miśnieńskich XII w., ale metrologiczne cechy monety, swoboda kształtowania kompozycji i charakterystyczne detale rysunku są dla tej krakowskiej emisji jedyne i niepowtarzalne. Wyśmienity egzemplarz późnoromańskiego arcydzieła sztuki menniczej.

nie notowana
Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 0,10 g Ag
Średnica: 14,0 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !