Raczyński Edward, Gabinet Medalów (...), oryginał

Aukcja 6 ( 25 Października 2014 )

Cena wywoławcza:
20 000 PLN
Cena sprzedaży:
22 000 PLN
Przebicie:
+ 10 %
Aukcja zakończona

Raczyński Edward: Gabinet medalów polskich oraz tych, które się do dziejów Polski tyczą, począwszy od najdawniejszych czasów aż do panowania...
1-2) ...Jana III (1513 - 1696) - tom I i II; Wrocław 1838, s. 359 i 397, komplet tablic i winiet z miedziorytniczymi wizerunkami i opisem 260 medali - równolegle w języku polskim i francuskim;
3) ... od wstąpienia na tron Augusta II aż do zgonu jego Augusta III (1697-1763), tom III , Poznań 1841; s. 338, tbl 117 i opis dalszych 223 medali
4) ... z czasów panowania Stanisława Augusta, przez Ł.G. [ krypt. Łukasza Gołębiowskiego], wydany przez Edwarda hr Raczyńskiego, Wrocław 1843; s. 314, tbl.96 z rycinami dalszych 151 medali, wizerunki których przeniesiono na blachę nową techniką „gliotyczną”.
Jest to komplet pierwszego wydania największego w dziejach polskiej medalografii dzieła - dzisiaj już historycznego i bibliofilskiego. Joachim Lelewel określił dzieło Raczyńskiego jako ważny etap w historii polskiego medalierstwa.
Autor „Gabinetu”- Edward hr Raczyński /1786-1845/, to jeden z najświatlejszych umysłów swej epoki, społecznik i polityk, wydawca, pisarz, mecenas sztuki i nauki, kolekcjoner i bibliofil. Tom IV wypracował Łukasz Gołębiowski /1773-1849/, historyk i bibliotekarz zbiorów Tadeusz Czackiego w Porycku. Wydał go, tak jak pozostałe tomy,
Edward hr Raczyński. Podkreślić należy, co jest rzadkością, iż jest to komplet wydawniczy dzieła tak tomów, jak i wszystkich tablic, bez jakichkolwiek braków. Zachowana oryginalna i jednolita oprawa z epoki. Wewnątrz wszystkie karty bez zakwaszeń i przebarwień, co jest dodatkową wartością tomów.
Rzadkie w komplecie i w takim stanie zachowania!

M.Gumowski: Bibliografia numizmatyki polskiej, poz. 3679.


Stan zachowania:
Waga:
Średnica: Wymiary: 215 x 265mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !