Królestwo Polskie. Aleksander I. Medal. I posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego, 1815

Aukcja 6 ( 25 Października 2014 )

Cena wywoławcza:
20 000 PLN
Cena sprzedaży:
26 000 PLN
Przebicie:
+ 30 %
Aukcja zakończona

Aw.: Głowa króla w wieńcu w prawo.
W otoku: ALEXANDER I IMP TOT RVS REX POL
Rw.: Splecione gałązki: palmowa i laurowa, nad nimi sześciowierszowy napis: VNVS / QVI NOBIS / RESTITVIT / REM / DIE XX IVNII / A MDCCCXV

Decyzją kongresu wiedeńskiego, dzielącego Europę po klęsce Napoleona z części terytorium Rzeczpospolitej zajętej przez wojska rosyjskie, utworzono Królestwo Kongresowe połączone unią z Imperium Rosyjskim. Decyzja ta została ogłoszona podczas pierwszego posiedzenia sejmu w dniu 20 czerwca 1815 r. Medal bardzo rzadki, wybity na pierwsze posiedzenie sejmu. W złocie notowany w dwu zbiorach, Emeryka Hutten-Czapskiego i w Ermitażu.

Bardzo rzadki medal w wyśmienitym stanie zachowania.

Bentkowski 845; H-Cz. 3499


Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 0,81 g Au
Średnica: 10,0 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !