Jan III Sobieski. Medal wybity z okazji Odsieczy Wiedeńskiej w 1683 r., Śląsk

Aukcja 6 ( 25 Października 2014 )

Cena wywoławcza:
10 000 PLN
Cena sprzedaży:
45 000 PLN
Przebicie:
+ 350 %
Aukcja zakończona

Aw.: Panorama obleganego i ostrzeliwanego Wiednia. U dołu w prześwicie namiotu inicjały IK (Jan Kittel, medalier).
U góry dewiza: DAS IST - GOTTES FINGER
Rw.: W wieńcu jedenastowierszowy napis: DER / TÜRCKISCHE / HOCHMUHT WEL / CHERWIN VOM 14 / IULII BIS 12 SEP 1683 / BEDRÄNGET WIRD / SELBIGEN TAGES / VONDER HAND DES / HERREN VÖLLIG / GESTÜRT / ZET

W 1673 roku pod Wiedniem sprzymierzone wojska państw europejskich, pod wodzą polskiego króla Jana III Sobieskiego rozbiły armię turecką. Zwycięstwo to zostało zobrazowane licznymi medalami, które upamiętniały ocalenie Europy przed najazdem tureckim. Sporządzaniem stempli zajmowali się niemal wszyscy ówcześni medalierzy. Autorem tego medalu, bitego w złocie i srebrze zapewne w mennicy we Wrocławiu, był medalier śląski Jan Kittel. Medal ten znany jest w licznych egzemplarzach srebrnych, ale niezwykle rzadki w złocie. Egzemplarz o zbliżonej wadze, być może ten sam, odnotowano w wielkiej kolekcji Johanna Horskiego w 1910 roku. Egzemplarz złoty w 1869 roku zakupił w Wiedniu Emeryk Hutten-Czapski, na licytacji zbioru L. Mikockiego. Egzemplarza złotego nie posiada Wiedeń ani Ermitaż.

FuS 4113; Horsky (1910) 2060 (10,3); H-Cz. 9901


Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 10,21 g Au
Średnica: 31,0 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !