Jan II Kazimierz. Dukat 1658, Elbląg

Aukcja 6 ( 25 Października 2014 )

Cena wywoławcza:
300 000 PLN
Cena sprzedaży:
410 000 PLN
Przebicie:
+ 37 %
Aukcja zakończona

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOH CASIM D G REX POL M D L R P
Rw.: Herb Elbląga w ozdobnym wieńcu. U dołu inicjały N-H (Mikołaj Hennig).
W otoku: MON AVREA CIVI ELBINGEN 1658

Doskonała proweniencja. Na awersie herb Pilawa, znak własnościowy zbioru Potockich. Miasto Elbląg najdłużej znajdowało się pod okupacją wojsk Karola Gustawa. Garnizon szwedzki opuścił je w następstwie układów pokojowych zawartych w Oliwie. Rada miasta, w obawie gniewu króla za poddanie miasta Szwedom, postanowiła ubłagać łaskę bijąc złote monety z podobizną Jana Kazimierza. W 1660 roku sięgnięto po stemple dukatów miejskich wybijanych z portretem Karola Gustawa. Zostawiono rewers z datą 1658 i przerobiono wizerunek Gustawa Adolfa na podobieństwo Jana Kazimierza. W ten sposób wybito dukaty z popiersiem polskiego króla. Wsteczna data miała sugerować, że już od dawna miasto było wierne władzy królewskiej. Tak wybite dukaty przekazano posłom jako dar dla króla. Monety te są ekstremalnie rzadkie. Dukata z datą 1658 posiadał mieszczanin i kolekcjoner elbląski Abraham Grübnau (1740-1823). Od jego spadkobierców, za pośrednictwem krakowskiego zbieracza J. Bochenka, nabył go Franciszek Potocki. Całość kolekcji znalazła się potem w posiadaniu Andrzeja Potockiego. Drugi egzemplarz pojawił się na rynku aukcyjnym skąd trafił do Hansa Pfau, niemieckiego kolekcjonera monet elbląskich. Do tej pory potwierdzono istnienie tylko dwu egzemplarzy tej monety. Tyszkiewicz wycenił go na 700 marek i opatrzył znakiem zapytania, co świadczy, że nie spotkał takiej monety w handlu.

Kopicki 7137 R8; Kaleniecki s. 368; Tyszkiewicz 700?


Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 3,48 g Au
Średnica: 23,0 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !