Stanisław August Poniatowski. Talar 1793, Targowica

Aukcja 6 ( 25 Października 2014 )

Cena wywoławcza:
10 000 PLN
Cena sprzedaży:
11 000 PLN
Przebicie:
+ 10 %
Aukcja zakończona

Aw.: W wieńcu dębowym napis w dziewięciu wierszach: CIVIBUS / QUORUM PIETAS / CONIURATIONE DIE III / MAI MDCCXCI OBRUTAM / ET DELETAM LIBERTA / TE POLONA TUERI / CONABATUR RESPU / BLICA RESUR / GENS
W otoku: GRATITUDO CONCIVIBUS EXEMPLUM POSTERITATI
Rw.: Napis w sześciu wierszach: DECRETO / REIPUBLICÆ NEXU / CONFEDERATIONIS IUNCTÆ / DIE V. XBRIS MDCCXCII / STANISLAO AUGUSTO / REGNANTE
W otoku: 10 7/16 EX MARCA PURA COLONIENSI 1793
Na obrzeżu napis: FIDEI REIPUBLICAE PIGNUS

Po ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja, pod naciskiem Rosji, zawiązała się Konfederacja Targowicka, która stawiała sobie za cel obalenie skutków przyjęcia ustawy zasadniczej. W celach propagandowych postanowiono wyemitować w 1793 roku talary bez portretu królewskiego. Jednak do faktycznej emisji wtedy nie doszło. Monety zostały wybite później, oryginalnymi stemplami, jako pamiątka historyczna w celach propagandowych.

Kopicki 2484; Davenport 1622; Plage 410; H-Cz. 3353; Parchimowicz 1232; Berezowski 30


Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 27,52 g Ag
Średnica: 41,0 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !