Zygmunt III Waza. Szeląg 1622, odbitka w złocie, UNIKAT ex. Potoccy collection

Aukcja 6 ( 25 Października 2014 )

Cena wywoławcza:
30 000 PLN
Cena sprzedaży:
53 000 PLN
Przebicie:
+ 77 %
Aukcja zakończona

Aw.: Monogram królewski pod koroną, u dołu tarcza z herbem Snop – Wazów.
Rw.: Napis w trzech wierszach: SOLID / REGNI / POLON
Data 16-22 przedzielona herbem Sas (Michał Daniłłowiczpodskarbi wielki koronny).

Bicie monet złotych, stemplami przeznaczonymi dla egzemplarzy srebrnych, zdarzało się w mennictwie polskim wyjątkowo rzadko. Najczęściej miało to miejsce podczas wizytacji mennicy przez jej zwierzchników, z okazji otwarcia nowych mennic lub wprowadzenia nowego typu monety. Monety takie traktowano jako próby, były wybijane najczęściej w kilku egzemplarzach i trafiały w ręce królewskie lub innych osobistości. W 1622 roku, chcąc zapobiec narastającej fali fałszywych szelągów, mennica w Krakowie wprowadziła nowy typ, z monogramem królewskim S-R (Sigismundus Rex) w miejsce inicjału S. Projekty tych monet przedłożono do zatwierdzenia Mikołajowi Daniłłowiczowi podskarbiemu wielkiemu koronnemu. Oprócz monet okazowych, wybito je także w formie klip. Szelągi wytłaczano za pomocą prasy walcowej. W walcach były specjalne otwory w których mocowano stemple. Między walcami przeciągano pasek blachy. Znane są dwie odmiany szelągów, tyleż samo jest odmian szelągów odbitych w złocie. Nasza odmiana charakteryzuje się dodatkowymi punktami po bokach herbu Sas. Moneta pochodzi z kolekcji Zygmunta Chełmińskiego. Z kart inwentarzowych zbioru Potockich wynika, że tę monetę kupiono do zbioru od Chełmińskiego przed I Wojną.

Kopicki 713 R*; Friedberg nie notuje; Chełmiński 229; Kaleniecki s. 109


Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 1,30 g Au
Średnica: 17,0 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !