Średniowiecze. Szeląg Stanów Pruskich bez daty, Toruń

Aukcja 6 ( 25 Października 2014 )

Cena wywoławcza:
12 000 PLN
Niesprzedane
Aukcja zakończona
Aw.: Orzeł Prus Królewskich w tarczy.
W otoku gotycki napis: KASIMIRUS D G REX POLO
Rw.: W tarczy herb miasta Torunia, mur z bramą o trzech wieżach z blankami.
Nad tarczą kółko. W otoku gotycki napis: MONETA DUCATUS PRUCI

W okresie 1454-1456 działała w Toruniu mennica Stanów Pruskich. Wybijała ona szelągi i grosze o wyższej zawartości srebra, niż zawierały współczesne im monety krzyżackie i miejskie. Mennicę zamknięto, wyróżniające się jakością i zawartością srebra monety natychmiast zostały wyłowione z obiegu i zakończyły żywot przebite na gorszy pieniądz. Dzisiaj są to wyjątkowo rzadkie i drogie egzemplarze. W czasie wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim, w akcie inkorporacji Prus do Korony, król Kazimierz Jagiellończyk powierzył w początkowym okresie mennictwo stanom, zalecając bicie monety wg lokalnego systemu i na własny rachunek, na pokrycie żołdu zaciężnego wojska. W 1454 otwarto w Toruniu mennicę Stanową. Przez 3 lata, do roku 1457, bito tę ciekawą, lecz kontrowersyjną formalnie monetę z wyobrażeniem herbu Torunia i Orłem Ziem Pruskich.Wysoka stopa mennicza i zawyżona wartość wobec monety krzyżackiej sprawiła, że moneta ta szybko była wychwytywana z obiegu i przebijana na podłą wojenną monetę. Dzisiaj wyjątkowo rzadka i bardzo poszukiwana moneta, znana w trzech typach w stosunkowo nielicznych egzemplarzach. Ta, ze znakiem pierścienia nad tarczą, należy do jednej z ostatnich emisji.
Ekstremalnie rzadka moneta

 Kopicki 3071; CNCT 902
Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 1,83 g Ag
Średnica: 20-21,0 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !