Jan III Sobieski. Medal Ludwika Radziwiłłówna 1675, srebro

Aukcja 20 - sesja I ( 15 Czerwca 2019 )

Cena wywoławcza:
4 000 PLN
Cena sprzedaży:
5 000 PLN
Przebicie:
+ 25 %
Aukcja zakończona

Aw.: Popiersie Ludwiki Karoliny. W otoku: LUDOVICA CAROLINA RADZIVILIA D G BIRS DUB SLUC & KOP: DUX, (Ludwika Karolina Radziwiłłówna z Bożej łaski księżna na Birżach, Dubinkach, Słucku i Kopylu. U dołu: ÆT 8 AN 1675 D 27 FEB (W ósmym roku wieku swego 1675 dnia 27 Lutego).

Rw.: Alegoryczna scena opuszczonego w gnieździe ptaka, w tle panorama zamku Radziwiłłów w Birżach. W odcięciu napis: PATER ME9 ET MATER MEA DERELIQVER ME DOM A ASSUMPSIT ME. PS XXVII V X (Ojciec mój i matka moja opuścili mię; ale Pan przyjął mię). Psalm 27.10.


Ludwika Karolina, zgodnie z zapisem testamentowym ojca Bogusława Radziwiłła, była po jego śmierci jedyną spadkobierczynią dóbr w Wielkim Księstwie Litewskim i w Koronie, w których skład wchodziło ponad tysiąc wsi oraz kilka miast. Na wyraźne życzenie ojca była wychowywana w wyznaniu kalwińskim.

W wieku kilku lat straciła oboje rodziców i została oddana na wychowanie Radziwiłłów z linii na Nieświeżu i Ołyce. Gdy ukończyła 8 lat, zgodnie z wolą zmarłego ojca została wysłana na dwór elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna. Medal wybito najpewniej dla uczczenia jej przybycia na dwór królewiecki. Został on zamówiony u gdańskiego medaliera Jana Höhna młodszego, pełniącego w tym czasie funkcję nadwornego medaliera elektora pruskiego. Medal ten wybito w złocie i srebrze. Złote egzemplarze otrzymali w darze, m.in. jej prawni opiekunowie z rodu Radziwiłłów. Srebrnymi obdarowano gości przybyłych na jej powitanie na dworze pruskim, który odtąd stał się jej domem. 7 stycznia 1681 roku poślubiła Ludwika Leopolda Hohenzollerna, syna elektora brandenburskiego Fryderyka

Wilhelma Hohenzollerna. Po jego śmierci została zaręczona z królewiczem Jakubem Ludwikiem Sobieskim. Sprawa ślubu księżny rozpatrywana była podczas obrad sejmowych. Jednak 10 sierpnia 1687 roku, księżna potajemnie poślubiła księcia Karola III Wittelsbacha elektora Pfalz - Neumburg. Ślub wywołał skandal, a sprawa była rozpatrywana na posiedzeniach polskiego sejmu. Obradowano nad odebraniem jej praw do spadku po Bogusławie. Ostatecznie księżna zamieszkała w dobrach męża, a całość dóbr litewskich przeszła pod administrację Radziwiłłów z Nieświeża.

Wiekowa patyna, połysk, bardzo dobre detale. Wyjątkowej urody okaz.

Raczyński 248; H-Czapski 4015 (R3)Stan zachowania: 1- (UNC-)
Waga: 29,08 g Ag
Średnica: 43,2 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !