Stanisław August Poniatowski. Dukat 1766 FS, gwiazda, Warszawa

Aukcja 3 ( 21 Października 2012 )

Cena wywoławcza:
200 000 PLN
Cena sprzedaży:
230 000 PLN
Przebicie:
+ 15 %
Aukcja zakończona

Aw.: Promienista gwiazda z wpisanym monogramem SAR.
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek Poniatowskich w środku. Pod tarczą inicjały F S (Fryderyk Sylm). Po bokach data 17-66
Napis w otoku od lewej: MON AUR POLONIC

Moneta ogromnej rzadkości. Wybita w mennicy warszawskiej jako próba (wzór) nowych dukatów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie doszło jednak do wprowadzenia monet do obiegu. Z przygotowanych stempli zapewne wybito tylko kilka okazowych egzemplarzy dla ówczesnych kolekcjonerów. O rzadkości monety może świadczyć fakt, że na przełomie XIX i XX wieku egzemplarze takie znajdowały się tylko w kilku zbiorach: Czapskiego, Potockiego, Sobańskiego, Czerwińskiego i Mańkowskiego. Dukat z gwiazdą pod względem rzadkości porównywany jest ze słynnym talarem Morikofera. Oferowany egzemplarz pochodzi z dawnej, znakomitej kolekcji Zygmunta Chełmińskiego z Szarawki na Podolu, bogatego ziemianina i zapalonego numizmatyka. W książce M. Kalenieckiego ”Złote monety polskie na aukcjach światowych” znaleźć można 10 notowań tego dukata, ale wszystkie dotyczą, jak się wydaje, tylko dwóch różnych egzemplarzy.

Kopicki. 2494; Friedberg. 101; Plage. 416; H-Cz. 3055; Kaleniecki. s.525; Chełmiński. 1423 (ten egzemplarz); Parchimowicz. 1235


Stan zachowania: 2-/2 (EF-/EF)
Waga: 3,43 g Au
Średnica: 23,0 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !