Cena końcowa:
37 000 PLN
Cena końcowa:
2 300 PLN
Cena końcowa:
6 000 PLN
Cena końcowa:
6 000 PLN
Cena końcowa:
700 PLN
Cena końcowa:
31 000 PLN
Cena końcowa:
1 000 PLN
Cena końcowa:
2 500 PLN
Cena końcowa:
600 PLN
Cena końcowa:
1 100 PLN
Cena końcowa:
800 PLN
Cena końcowa:
3 300 PLN

Antykwiariat Numizmatyczny
M. Niemczyk

ul. Żelazna 67, pawilon 22
00-871 Warszawa
[email protected]

www.niemczyk.pl

www.aukcjamonet.pl

www.numizmatyka.waw.pl

+48 (22) 620 97 61
+48 (22) 620 45 74
+48 (22) 620 03 48