STEMPEL GŁĘBOKI
RZADKI ROCZNIK
RZADKI ROCZNIK
Najrzadsza moneta obiegowa II RP