PRÓBA TECHNOLOGICZNA - Nikiel
PRÓBA MIEDZIONIKIEL - RRRRR
MAX