Piękny i rzadki - R5
RZADKOŚĆ R6-R7 - Tysz. 180 mk
Piękny egzemplarz
MAX
RZADKOŚĆ R7
RZADKOŚĆ - R4
„NEO” - Nienotowany