Rzadkość R6
Przepiękny / Rzadkość
Rzadkość
Rzadkość R7