Przepiękny / Rzadkość
MAX
Idealnie zachowany
Przepiękny / Rzadkość
MAX
Przepiękny / Rzadkość