Jak złożyć ofertę przed rozpoczęciem aukcji?

Dodaj ofertę na wybraną przez Ciebie pozycję. W czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu, do wysokości złożonej oferty.
Wartość twojej oferty nie jest znana innym użytkownikom. Oferty można edytować w zakładce Moje konto > Moje oferty.

Aby dodać ofertę wystarczy wybrać i wejść w przedmiot aukcyjny w naszym e-katalogu, pod zdjęciami i nazwą przedmiotu znajduje się zielony przycisk "Dodaj ofertę" obok niego wartość oferty do wyboru z listy, następnie należy wybrać wartość twojej oferty z listy (lista rozwija się automatycznie po kliknięciu) i zatwierdzić wartość oferty zielonym przyciskiem z napisem "Dodaj ofertę"

PAMIĘTAJ! W ofercie/limicie aukcyjnym należy uwzględnić opłatę aukcyjną, która wynosi 15% ceny końcowej przedmiotu. Przykład: Jeżeli limit wynosi 14 000 zł, moneta została wygrana za kwotę 10 000 zł, kwota do zapłaty wynosić będzie 10 000 zł oraz opłata aukcyjna 15% - 11 500 zł

Antykwiariat Numizmatyczny
M. Niemczyk

ul. Żelazna 67, pawilon 22
00-871 Warszawa
[email protected]

www.niemczyk.pl

www.aukcjamonet.pl

www.numizmatyka.waw.pl

+48 (22) 620 97 61
+48 (22) 620 45 74
+48 (22) 620 03 48